Як написати прокурору


 

Прокуратура — державний орган, в чиї функції входить стежити за дотриманням норм права, чинного законодавства. Тому написати прокурору заяву чи скаргу вам необхідно тоді, коли ваші права порушені, і винні в цьому, як ви вважаєте, органи державної влади чи конкретний чиновник.Інструкція

  1. Уточніть за довідником або в інтернеті, на сайті місцевої адміністрації, адреса прокуратури вашого району та прізвище, ім’я та по батькові головного прокурора. Скористайтеся для написання заяви комп’ютером, це дійсно необхідно, щоб текст, написаний вами, добре читався. У разі нерозбірливого почерку прокуратура має право залишити таке звернення без відповіді, як і анонімне, не підписане дійсними реквізитами, звернення.
  2. Читайте ГОСТ Р 6.30-2003, в ньому викладені правила оформлення ділових паперів і листів. Оформивши заяву відповідно до ГОСТу, ви продемонструєте шанобливе ставлення до адресата, і буде зрозуміло, що таке ж відношення ви очікуєте і до себе.
  3. У правому верхньому кутку напишіть посаду, прізвище та ініціали головного прокурора, найменування вашого району або муніципального освіти. Якщо дізнатися прізвище головного прокурора не вдалося, напишіть просто: «В прокуратуру», потім вкажіть адресу цієї організації. Після слова «Від:» напишіть своє прізвище, ім’я та по батькові повністю, вкажіть адресу проживання та паспортні дані.
  4. Під адресною частиною напишіть посередині рядка найменування документа: «Скарга» або «Заява». У його першій частині стисло, послідовно і логічно викласти суть звернення. Вказуйте конкретні прізвища, посади, дати та місця, посилайтеся на норми законів, які були порушені.
  5. В останньому абзаці викладіть прохання чи вимога вжити заходів з відновлення законності і ваших прав. Підпишіть свою заяву, дайте розшифрування прізвища, проставте дату написання заяви. Відправте його рекомендованим листом з повідомленням поштою або відвезіть в прокуратуру самостійно. У цьому випадку на другому примірнику (копії заяви) вам повинні поставити відмітку про те, що воно прийнято, вказати дату приймання.

Зверніть увагу

Відповідно до законодавства, термін відповіді на звернення громадян не може перевищувати один місяць.