Як написати протокол огляду


 

Протокол огляду — це документ, який складається на місці події з тим, щоб максимально з’ясувати суть і причини події. Він може бути написаний від руки або надрукований на офіційному бланку або простому білому аркуші. Оформляти протокол слід за загальноприйнятими правилом, щоб згодом не виникало труднощів при його читанні.Інструкція

  1. Візьміть бланк або аркуш паперу. На аркуші зверху зліва напишіть заголовок: «Протокол огляду місця події», вкажіть дату, час початку огляду і місце події. Також у вступній частині протоколу вкажіть своє прізвище та ініціали, звання та найменування місця служби. Поруч — прізвища понятих і їх місце проживання.
  2. Вкажіть, що огляд місця події проводився відповідно до статей Кримінально-процесуального кодексу РФ (наприклад: ст. 164 і 176), за фактом повідомлення про подію, що надійшов тоді-то, від такого-людини. Також зафіксуйте письмово, що зрозумілим були роз’яснені їх права і обов’язки відповідно до ст. 60 КПК України.
  3. Опишіть місце події, якщо знадобиться, прикладіть намальовану від руки або надруковану схему з зазначенням меж і пронумерованими приміщеннями, якщо їх більше одного. Викладіть в письмовому вигляді умови, при яких проводився огляд (наприклад, погодні або технічні перешкоди), а також розпишіть як можна детальніше обстановку і всі предмети, що знаходилися на місці в момент огляду. При описі обстановки і особливо розташування предметів використовуйте точні формулювання, що дозволяють представити місце події.
  4. Якщо в момент огляду проводилась відеозапис або фотозйомка, вкажіть у протоколі модель апаратури і основні технічні характеристики, прикладіть копії відео або фотоматеріалів до протокольного листу (відповідну позначку про програму зробіть в протоколі). Складіть опис речей, вилучених з місця події в слідчо-оперативних цілях. У цей же список входить дактилоскопічна плівка з відбитками слідів або відбитків пальців.
  5. Ознайомте понятих з протоколом (як варіант — зачитайте його вголос) і попросіть їх поставити підписи внизу сторінки. Якщо під час огляду місця події від понятих надійшли якісь зауваження, вкажіть у протоколі їх суть. Також в заключній частині протоколу поставте свій підпис, зафіксуйте час закінчення огляду місця події. Врахуйте, що будь-які поправки, внесені до протоколу, повинні бути завірені підписами особи, що становить протокол, і брали участь в огляді понятих.