Як написати психолого-педагогічну характеристику

Як написати психолого-педагогічну характеристику

Психолого-педагогічна характеристика пишеться на кожного учня в школі. Інформація, яка зібрана в документі, необхідна як для вчителів, що викладають в даному класі, так і для психолога, лікаря, щоб врахувати в подальшій роботі розвиток дитини. У характеристиці відображена об’єктивна сторона життя школяра, тому важливо вміти правильно її скласти.

Інструкція

 1. Почніть написання характеристики з загальних відомостей про учня. Вкажіть вік, міняв чи клас, з якої причини. Дайте словесний портрет дитини.
 2. Далі опишіть фізичний розвиток дитини: загальний стан здоров’я, чи є хронічні захворювання, чи відповідає зріст, вага віковим нормам.
 3. Наступний пункт характеристики — умови сімейного виховання школяра. Вкажіть склад сім’ї, вік кожного, професію, місце роботи. Опишіть житлові умови: чи є у дитини окрема кімната або просто є відведений кут, письмовий стіл. Напишіть про матеріальну забезпеченість сім’ї. Також важливо сказати і про загальну атмосферу взаємин: дружня, конфліктна сім’я і т.п.

  Опишіть ставлення інших членів сім’ї до школяра: цікавляться його справами, допомагають йому або ж спостерігається безконтрольність, повна самостійність. А також ставлення учня до членів своєї сім’ї: повага, бажання підтримати або егоїзм, зверхність і т.п.
 4. Дайте коротку характеристику класу, в якому навчається школяр. Вкажіть кількісний і статевий склад. Охарактеризуйте успішність, дисциплінованість, активність класу в цілому.
 5. Наступним пунктом характеристики є положення учня в класі. Опишіть успішність дитини, його дисциплінованість, які доручення виконує в класному колективі. Вкажіть також, яке положення займає школяр серед однолітків: лідер, прийнятий або зацькований, ізольований. Відзначте, чи є учень ініціатором, організатором яких-небудь суспільних справ або ж займає положення споглядальника, виконавця.

  Напишіть також про те, як дитина ставиться до критики на свою адресу: байдуже, вороже, серйозно чи доброзичливо. Опишіть, чи є наявність або відсутність близьких друзів у даного учня в класі, які якості він проявляє по відношенню до однолітків: взаємодопомога, надійність або здатність до зради.
 6. Далі охарактеризуйте спрямованість особистості школяра. Напишіть про моральні переконання учня: подання про чесність, сумління, дружбу, порядності і т.д. Відзначте і ставлення школяра до праці: поважає працю або ж ставиться з погордою, які трудові навички сформовані, чи може тривалий час займатися якоюсь справою.
 7. Охарактеризуйте ставлення школяра до навчальної діяльності: заради чого вчиться, які предмети подобаються найбільше, а до яких проявляє байдужість. Уточніть, чи є в учня інтерес до спорту, мистецтва тощо, наскільки розвинений кругозір, сформовані чи читацькі інтереси. Відзначте, чи має школяр стійке професійне намір.
 8. Наступний пункт характеристики — самооцінка і рівень домагань учня. Уточніть, чи є самооцінка школяра адекватної чи неадекватною (завищена або занижена). Рівень домагань проявляється в цілях, яких учень бажає досягти, він може бути високий, середній або низький.
 9. Опишіть рівень інтелектуального розвитку школяра, ступінь сформованості загальнонавчальних умінь і навичок: чи вміє виділяти головне, вміє писати і читати в потрібному темпі, чи може самостійно працювати з книгою і т.д.

  Охарактеризуйте особливості психічних процесів дитини: ступінь сформованості довільного уваги, який тип мислення, сприйняття, пам’яті переважає і т.д. Відмітьте, які з якостей кожного процесу розвинені краще, а над якими потрібно працювати.
 10. Напишіть про особливості емоційно-вольової сфери дитини. Уточніть, який настрій переважає: життєрадісний, оптимістичний, веселий або ж мляве, стривожене, пригнічений і т.д. Опишіть, як протікають емоції школяра найчастіше: бурхливо, яскраво виражено або спостерігається стриманість, володіння над собою. Також вкажіть, як завжди учень реагує на стресову ситуацію, наприклад, коли його ображають: грубить, плаче, впадає у відчай або відчуває невпевненість в собі. Як школяр поводиться, наприклад, на іспиті, під час публічного виступу: мобілізується і показує кращі результати або ж навпаки.

  Оцініть, наскільки розвинені в учня рішучість, цілеспрямованість, наполегливість, сміливість та інші вольові якості.
 11. Визначте, риси якого типу темпераменту переважають у школяра. Вкажіть і те, чи спостерігається посилення якихось певних рис характеру.
 12. Останнім пунктом характеристики є висновки. Узагальніть інформацію і визначте, чи відповідає розвиток учня його віковим нормам, які умови позитивно впливають, а які негативно. Дайте рекомендації батькам, вчителям, на що необхідно звертати особливу увагу при роботі з дитиною.