Як написати рецензію на наукову роботу

Як написати рецензію на наукову роботу

Для представлення наукової роботи недостатньо одного лише доповіді. Потрібні ще й рецензії на роботу. Якщо вам випала роль рецензента, то покладається прочитати наданий автореферат чи саму роботу і скласти письмовий або усний відгук, в залежності від того, чи належить вам виступати на захист претендента. Є загальноприйняті норми складання рецензії на наукову роботу.

Вам знадобиться

 - Копмьютер;
 - Вихідна стаття.

Інструкція

  1. Напишіть заголовок для рецензії. Вкажіть назву роботи та ім’я її автора.
  2. На початку оглядів згадайте про те, якій темі присвячена робота, в якій області автор проводив дослідження.
  3. Приділіть увагу актуальності проблеми дослідження, новизні роботи та її практичної значущості. Зазвичай автор дослідження звертається до цього питання у введенні до роботи.
  4. У наступному розділі приведіть короткий зміст роботи. Відзначте, чи всі необхідні розділи вона містить, які основні положення. Вкажіть кількість наочного матеріалу — схем, таблиць, діаграм, оцініть, в достатньому чи для розуміння дослідження обсязі вони представлені.
  5. Після цього опишіть, яке загальне враження справила на вас робота, чи відповідає зміст поставлених завдань, яка якість викладу матеріалу.
  6. Важливий розділ рецензії — недоліки роботи. Так як ідеальних робіт не існує, ви обов’язково знайдете, що можна в ньому згадати. Зауваження можуть ставитися як до самого дослідження, так і до змісту роботи, наявності в ній помилок. Важливо все ж, не так загострювати на цьому увагу, а в кінці вказати, що дані зауваження не знижують рівня роботи, і що автору варто розглядати їх як побажань до подальших робіт.
  7. Тепер переходите до висновків за частиною роботи. Залежно від її типу, ви або висловлюєте побажання щодо виставляється оцінки (для дипломів і курсових робіт), або рекомендуєте привласнити шукача шукану ступінь (для дисертацій). Ще раз згадайте про якість виконання роботи.
  8. Не забудьте в кінці оглядів вказати відомості про себе — ім’я, вчений ступінь, посада, місце роботи. Також проставте підпис і дату. На рецензію необхідно буде проставити відповідні печатки і або передати її шукача особисто, або надіслати поштою.