Як написати рецензію на проект

Як написати рецензію на проект

Рецензія на проект, що складається з двох-трьох станиць тексту, вимагає виконання великого обсягу роботи. Рецензент повинен не тільки побіжно ознайомитися зі змістом проекту, а й розділити його на складові частини і оцінити кожну з них окремо. Як правило, оцінка проекту складається з шести пунктів.

Інструкція

  1. Оцініть актуальність теми проекту. Вона повинна мати значення не тільки як внесок в науку, але і як ідея, яку можна втілити в життя в сучасних умовах. Напишіть в рецензії, наскільки висока буде практична значимість у разі впровадження розробок у життя.
  2. Позначте новизну роботи. Важливо, щоб творці проекту привнесли щось нове у вже досліджену раніше сферу або (що особливо цінно) розробили абсолютно не вивчаються до цього питання. У другому випадку відзначте також наявність або відсутність теоретичної бази і здатність авторів проекту працювати з обмеженою кількістю ресурсів.
  3. Проведіть аналіз основних положень проекту. Позначте плюси і мінуси кожного з них, оцініть адекватність використаних методів, достатність аргументації та обгрунтованість висновків. Також порахуйте процентне співвідношення теоретичної та практичної частин роботи, зробіть висновок про раціональність такого розподілу залежно від теми проекту.
  4. Зверніть увагу на глибину вивчення теми і логічність викладу матеріалу. Кожен свій висновок підкріплюйте аргументами і цитатами з роботи.
  5. Перевірте, наскільки правильно оформлений проект, чи відповідає він правилами, встановленими для цього типу досліджень. Якщо помилки є, напишіть, які саме і наскільки вони значні.
  6. Оцініть практичну значимість проекту. Розкажіть, у чому саме вона буде проявлятися і в яких умовах раціональніше буде використовувати надані напрацювання.
  7. Оформіть свою рецензію відповідно до норм. Як правило, в таких відгуках на першому рядку листа вказується назва проекту, прізвища та ініціали його авторів. Потім через відступ пишеться основний текст, розділений за змістом на абзаци. У нижній частині останнього аркуша вказується прізвище, ініціали та посада рецензента, ставиться його підпис і дата складання документа. У разі необхідності підпис засвідчується печаткою канцелярії тієї організації, в якій працює автор рецензії.