Як написати рецензію на урок

Як написати рецензію на урок

Найчастіше після відвідування відкритого уроку вчителі-колеги стикаються з необхідністю складання рецензії на даний урок. У ній потрібно відобразити враження від уроку, послідовно проаналізувати його складові.

Інструкція

 1. Скласти рецензію на урок — це означає написати відгук на даний урок і оцінити професіоналізм педагога. Компетентність вчителя проявляється насамперед у вмінні правильно планувати діяльність учнів на кожному етапі уроку, а також у використанні різноманітних методик та форм навчання, в індивідуальному підході. Це і потрібно відобразити в рецензії.
 2. Насамперед запишіть тему і дату проведення уроку.
 3. Відзначте, яким був початок уроку: чи зумів педагог мотивувати учнів на продуктивну діяльність, озвучив чи чітко цілі і завдання для дітей.
 4. Потім необхідно охарактеризувати форму перевірки домашнього завдання. Високої оцінки заслуговують незвичайні, цікаві підходи в перевірці домашньої роботи: взаємоперевірка, самоперевірка, оцінка роботи за відповідями-ключам.
 5. Напишіть в рецензії, наскільки були різноманітні форми і методи, застосовані учителем під час уроку. Наприклад, варто відзначити диференційований підхід у навчанні або інтеграцію. Дуже важливо, щоб педагог зумів знайти індивідуальний підхід до кожного учня і по можливості підкоригувати його діяльність.
 6. Вкажіть, чи зумів вчитель продумати проведення уроку таким чином, щоб дозволити учням проявити свою творчість, майстерність. Педагог не повинен забувати заохочувати дітей, тим самим створюючи сприятливу емоційну обстановку в класі.
 7. Високої оцінки заслуговує вміння вчителя організувати дослідницьку діяльність учнів, застосовуючи, наприклад, метод проектів.
 8. Учитель повинен чітко розрахувати час, необхідний для виконання завдання на кожному етапі, щоб встигнути в ув’язненні підвести висновки, пояснити завдання, дане на будинок, виставити оцінки учням за роботу на уроці.
 9. Обов’язково відзначте в рецензії, чи була проведена рефлексія в кінці уроку, як самі діти оцінили свою діяльність і досягнуті результати.
 10. Вкажіть, як була оформлена дошка, яке обладнання було використано під час уроку. Заохочується, наприклад, робота з інтерактивною дошкою, перегляд якихось відеофрагментів, використання різних таблиць і карток із завданнями, тестів або зошитів з друкованою основою.
 11. Наприкінці рецензії напишіть, чи досяг урок поставленої мети, а також який оцінки він заслуговує.