Як написати рецензію з математики

Як написати рецензію з математики

Корисність і актуальність наукової роботи складно визначити миттєво, на очей. Потрібен час, знання в певній галузі та навички неупередженого аналізу, щоб зрозуміти чим погана чи хороша дипломна робота чи наукова праця. Знайти відповіді на ці питання допомагає рецензія, написана фахівцем.

Інструкція

  1. Рецензію на дипломну роботу з математики почніть з прізвища, імені по батькові автора, коду і найменування спеціальності й теми дослідження.
  2. Оцініть новизну роботи. Порівняйте її з подібними дослідженнями інших авторів і відзначте, чи зміг студент внести вклад у розробку певного напряму досліджень. Якщо його тема вже багато разів з’являлася в дипломах інших випускників або в більш серйозних наукових працях, можливо, автор зміг виробити особливу методику вивчення старого матеріалу і запропонував нову точку зору, піддавши сумніву звичні тези.
  3. Напишіть, наскільки актуально проведене студентом дослідження. Виходите з сучасного стану науки: чи є необхідність в розробці обраної теми саме зараз. Аргументуйте свою точку зору.
  4. Проаналізуйте основні положення роботи. Подивіться, чи достатньо наведено доказів на користь кожного з тез, наскільки глибоко розкрито кожне питання. Позначте сильні і слабкі сторони всіх глав диплома. Окремо проаналізуйте логічність викладу матеріалу.
  5. У заключній частині рецензії напишіть, чи достатньо повне і завершене дослідження провів студент. Чи потрібно продовжувати роботу в цьому напрямку і чи можна було доповнити матеріал у межах цього диплома?
  6. Позначте помилки в оформленні (або їх відсутність) і напишіть, яку оцінку ви рекомендуєте поставити автору.
  7. Якщо вам необхідно проаналізувати нещодавно вийшла книгу з математики, трохи змініть структуру рецензії. На початку тексту повідомте бібліографічні дані — прізвище автора, його вчені звання, сферу його наукових інтересів, назву та жанр книги.
  8. Потім проаналізуйте форму і зміст книги з точки зору її корисності для читача. Визначте, для якої аудиторії створено посібник, наскільки правильно підібрані питання дослідження і стиль викладу матеріалу. Також варто відзначити цінність роботи в контексті сучасної науки — зв’язок з іншими дослідженнями в цій же сфері, схожість з ними і відмінні особливості даної книги. Всі оцінки аргументуйте.
  9. Якщо видання відрізняється незвичайним оформленням або перед вами доповнений і перероблений варіант вже виходила книги, вкажіть це в рецензії.