Як написати рішення суду

Як написати рішення суду

Щоб написати рішення суду, необхідно знати вимоги закону до таких рішень. Розглянемо, як написати рішення суду по цивільній справі. Воно являє собою постанову, якою підтверджується наявність або відсутність спірного права або правовідносини. З моменту винесення судового рішення та набрання ним законної сили можливо здійснити те чи інше право, підтверджене судом.

Інструкція

  1. Рішення суду повинно бути в письмовій формі. Щоб написати рішення суду, необхідно пам’ятати, що його написання підпорядковується певним стійким вимогам. Воно повинно бути чітким і ясним, без формулювань, які можуть розумітися двояко. Цивільний процесуальний кодекс містить ряд вимог, що застосовуються до судових рішень.
  2. Рішення суду по цивільній справі складається з чотирьох частин — вступної, описової, мотивувальної та резолютивної. Вступна частина містить найменування суду, який прийняв рішення, дату і місце його прийняття, дані про склад суду, осіб, які брали участь у справі, предмет спору. В описовій частині повинні бути відображені вимоги позивача, заперечення відповідача, пояснення осіб, які брали участь у справі. Власне, описова частина — це опис самого судового засідання.
  3. Мотивувальна частина передбачає вказівку на ті обставини справи, які були встановлені судом, нормативні акти, які застосовував суд. Тут же наводяться докази, доводи, за якими суд їх відкидає. Якщо суд визнає позов, то в мотивувальній частині достатньо вказати просто факт визнання позову і його прийняття. У тому випадку, якщо в позові було відмовлено з таких причин, як пропуск термінів (позовної давності або звернення до суду), то ці факти і їх причини відображаються в даній частині судового рішення.
  4. Резолютивна частина судового рішення — це підсумок всього рішення. У ній вказується, чи був позов задоволений чи в його задоволенні судом було відмовлено повністю або в частині. Далі вказується строк і порядок оскарження рішення суду. Ця частина також містить вказівку на розподіл судових витрат — яка сторона понесе обов’язок їх сплати.
  5. Слід пам’ятати, що резолютивна частина рішення оголошується відразу після судового засідання. А ось складання мотивованого рішення суду (тобто, що містить всі чотири частини) може бути відкладено, але не більше, ніж на п’ять днів.