Як написати рівняння дотичної

Як написати рівняння дотичної

Дотична до кривої — пряма, яка прилягає до цієї кривої в заданій точці, тобто проходить через неї так, що на невеликій ділянці навколо цієї точки можна без особливої ​​втрати точності замінити криву на відрізок дотичній. Якщо ця крива є графіком функції, то дотичну до неї можна побудувати за спеціальним рівнянню.

Інструкція

 1. Припустимо, що у вас є графік деякої функції. Через дві точки, що лежать на цьому графіку, можна провести пряму. Така пряма, яка перетинає графік заданої функції у двох точках, називається січною.

  Якщо, залишаючи першу точку на місці, поступово рухати в її напрямку другу точку, то січна поступово стане повертатися, прагнучи до якогось певного пункту. Зрештою, коли дві точки зіллються в одну, січна буде щільно прилягати до вашого графіку в цій єдиній точці. Іншими словами, січна перетвориться на дотичну.
 2. Будь похила (тобто не вертикальна) пряма на координатній площині є графіком рівняння y = kx + b. Січна, що проходить через точки (x1, y1) та (x2, y2), повинна, таким чином, відповідати умовам:

  kx1 + b = y1, kx2 + b = y2.

  Вирішуючи цю систему двох лінійних рівнянь, отримуємо: kx2 — kx1 = y2 — y1. Таким чином, k = (y2 — y1) / (x2 — x1).
 3. Коли відстань між x1 і x2 прагне до нуля, різниці перетворюються на диференціали. Таким чином, в рівнянні дотичній, що проходить через точку (x0, y0) коефіцієнт k буде дорівнює ∂ y0 / ∂ x0 = f ‘(x0), тобто значенню похідної від функції f (x) в точці x0.
 4. Щоб дізнатися коефіцієнт b, підставимо вже обчислене значення k в рівняння f ‘(x0) * x0 + b = f (x0). Вирішуючи це рівняння щодо b, ми отримаємо, що b = f (x0) — f ‘(x0) * x0.
 5. Остаточний варіант рівняння дотичної до графіка заданої функції в точці x0, виглядає так:

  y = f ‘(x0) * (x — x0) + f (x0).
 6. Як приклад розглянемо рівняння дотичної до функції f (x) = x ^ 2 в точці x0 = 3. Похідна від x ^ 2 дорівнює 2x. Отже, рівняння дотичній набуває вигляду:

  y = 6 * (x — 3) + 9 = 6x — 9.

  Правильність цього рівняння легко перевірити. Графік прямої y = 6x — 9 проходить через ту ж точку (3, 9), що і початкова парабола. Побудувавши обидва графіка, ви зможете переконатися, що ця пряма дійсно прилягає до параболи в цій точці.
 7. Таким чином, графік функції має дотичну в точці x0 тільки тоді, коли функція має похідну в цій точці. Якщо в точці x0 функція має розривом другого роду, то дотична перетворюється на вертикальну асимптоту. Проте сама лише наявність похідної в точці x0 ще не гарантує неодмінного існування дотичної в цій точці. Наприклад, функція f (x) = | x | в точці x0 = 0 безперервна і диференціюється, але провести дотичну до неї в цій точці неможливо. Стандартна формула в цьому випадку дає рівняння y = 0, але ця пряма не є дотичною до графіка модуля.