Як написати рівняння взаємодії кислот з лугами


 

Уміння правильно писати рівняння хімічної реакції, наприклад, взаємодії кислот з лугами, може стати в нагоді під час проведення практичних робіт, лабораторних дослідів, а також при тестуванні під час ЄДІ з хімії.Вам знадобиться

Таблиця розчинності кислот, солей, підстав

Інструкція

 1. Кислоти — це складні речовини, які складаються з атомів водню і кислотних залишків, наприклад, соляна (HCl), сірчана (H2SO4), азотна (HNO3).
      
 2. Підстави — це складні речовини, які складаються з атомів металів і гідроксильних груп. Розчинні у воді підстави називаються лугами. Сюди можна віднести такі сполуки як гідроксид натрію (NaOH), гідроксид кальцію (Ca (OH) 2), гідроксид калію (KOH) та інші. Їх розчинність можна визначити за таблицею, так як це довідковий матеріал, який поряд з таблицею Д.І. Менделєєва обов’язково присутній на всіх видах контролю, включаючи ЄДІ з хімії (знаходиться в кожному Киме).
      
 3. Взаємодія кислот з лугами інакше називається реакцією нейтралізації, так як в результаті утворюються сіль і вода. Сіль при цьому може утворюватися як середньої, так і кислою. Також подібна взаємодія речовин можна віднести до реакції обміну, тому що кислоти і луги обмінюються свої складовими частинами.
 4. Приклад № 1. Напишіть рівняння реакції взаємодії соляної кислоти з гідроксидом натрію.

  У даній реакції атом водню у соляній кислоті (HCl) міняється місцями з атомом натрію в лугу — гідроксиді натрію (NaOH). В результаті утворюється сіль — хлорид натрію (NaCl) і вода (H2O). Таким чином, луг нейтралізувала кислоту. У даному рівнянні реакції розставляти коефіцієнти не потрібно, так як кількість атомів кожного елемента, що входить до складу, як вихідних речовин, так і продуктів реакції, збігається.

  HCl + NaOH = NaCl + H2O

  Аналогічно, без коефіцієнтів буде виглядати рівняння, якщо для реакції взяти азотну кислоту (HNO3) і гідроксид калію (KOH).

  HNO3 + KOH = KNO3 + H2O
      


 5. Приклад № 2. Напишіть рівняння реакції взаємодії сірчаної кислоти (H2SO4) з гідроксидом кальцію (Ca (OH) 2).

  В даному рівнянні реакції 2 атома водню сірчаної кислоти (H2SO4) меніваются на один атом кальцію, що входить до складу лугу — гідроксиду кальцію (Ca (OH) 2). Врезультате утворюються сіль — сульфат кальцію (CaSO4) і вода (H2O). Розставте необхідні коефіцієнти методом підстановки, збільшивши число молекул води до 2.

  H2SO4 + Ca (OH) 2 = CaSO4 + 2H2O
      


 6. Приклад № 3. Напишіть рівняння реакції взаємодії сірчаної кислоти (H2SO4) з гідроксидом натрію (NaOH).

  Якщо в завданні спеціально не обумовлені умови протікання реакції, то передбачається, що сіль буде утворюватися тільки середня — в даному випадку сульфат натрію (Na2SO4).

  H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

  Однак якщо в умові сказано, що реакція відбувається при надлишку кислоти (або вона концентрована), то в цьому випадку утворюється кисла сіль — гідросульфат натрію (NaHSO4)

  H2SO4 + NaOH = NaHSO4 + 2H2O
      Зверніть увагу

При розстановці коефіцієнтів пам’ятайте, що кількість атомів кожного елемента вихідних речовин повинно збігатися з числом атомів елементів в продуктах реакції.