Як написати робочу характеристику

Як написати робочу характеристику

Складання робочої характеристики, найчастіше, покладається на працівників відділу кадрів. Не дивлячись на те, що для характеристики не передбачений бланк особливого зразка, є кілька моментів, які необхідно обов’язково відобразити в характеристиці працівника.

Вам знадобиться

стандартний аркуш паперу А4; печатка організації

Інструкція

 1. Перше, що потрібно зробити при складанні робочої характеристики — це визначити, для яких цілей вона складається. Це дозволить акцентувати увагу потенційного читача саме на тих фактах і здібностях працівника, які потрібні в кожному конкретному випадку. Викладається характеристика від 3-ї особи минулого або теперішнього часу.
 2. Оформлення заголовної частини.

  У заголовку робочої характеристики вказується:

  • найменування документа (Характеристика);

  • назва організації, що надала характеристику;

  • посаду співробітника;

  • Прізвище, ім’я та по батькові працівника повністю в називному відмінку.
 3. Оформлення анкетної частини.

  Перший абзац характеристики містить анкетні дані працівника:

  • Прізвище (повністю), ім’я та по батькові (ініціали);

  • Дата народження;

  • Освіта із зазначенням закінчених навчальних закладів;

  • Спеціальність або професія працівника;

  • Звання або навчальна ступінь (за наявності);
 4. Оформлення даних про кар’єру працівника.

  Трудова діяльність співробітника в робочій характеристиці відображається в такій послідовності:

  • В якому році, і на якій посаді працівник почав свою трудову діяльність у цій організації (при необхідності тут же зазначаються попередні місця роботи у зворотній хронології);

  • Інформація про кар’єрні переміщення працівника в межах однієї організації (коли і куди переводився);

  • Результати трудової діяльності працівника (його персональні досягнення, а також участь у спільних проектах);
 5. Оформлення даних про професійну компетенції працівника.

  Ця частина характеристики призначена для оцінки ділових і особистих якостей працівника, проявлених під час трудової діяльності в даній компанії.
 6. Оформлення заключної частини.

  У висновку зазначається мета складання робочої характеристики (характеристика працівника складена для подання …). Підпис керівника засвідчується печаткою організації.

  Дата складання характеристики проставляється зліва під підписами.

  Робоча характеристика складається в 2 примірниках — оригінал передається для відправки, копія зберігається в організації.

Зверніть увагу

Характеристика не повинна бути простою формальністю — в робочій характеристиці необхідно відобразити адекватну оцінку всіх якостей працівника.

Корисні поради

У робочій характеристиці слід відобразити не тільки ділові якості працівника, але і його особисті достоїнства.