Як написати робочу програму з предмету

Як написати робочу програму з предмету

Робоча програма представляє один з основних документів, що забезпечують ведення певної дисципліни. Вона дозволяє спланувати теми лекцій і практичних занять на весь предмет відповідно до навчального плану спеціальності.

Вам знадобиться

- Бланк програми;
- Навчальний план спеціальності;
- Педагогічне навантаження.

Інструкція

  1. Відкрийте навчальний план спеціальності, щоб скласти навчальну програму для предмета. З неї вам необхідно дізнатися кількість годин з дисципліни: загальне на весь предмет, окремо по семестрах для лекцій і практичних занять, самостійної роботи. Також необхідно уточнити наявність іспиту або заліку.
  2. З викладацької навантаження уточніть кількість годин на виконання контрольних робіт, проведення консультацій до іспиту, на заліки та іспити. Все це вам знадобиться для складання робочої програми.
  3. Заповніть таблицю, яка знаходиться на першій сторінці бланка навчальної програми. У відповідні клітинки необхідно вписати: номер предмета (виписуйте з навчального плану), розбивку годин по семестрах, а також загальну кількість годин.
  4. Перевірте, щоб сума годин, що відводяться на проведення лекцій, практичних занять, контрольних і самостійних робіт збігалася із загальною кількістю годин.
  5. Впишіть нижче таблиці назву стандарту освіти, згідно якого складена програма. Далі внесіть назву кафедри / комісії, на засіданні якої буде затверджуватися програма. Також додайте гриф погодження із заступником директора / проректором і затвердження директором / ректором.
  6. Складіть план проведення занять на наступних сторінках програми. Теми повинні бути об’єднані в розділи / модулі. Після кожного розділу додавайте контроль знань. Він може бути у вигляді тестування або опитування.
  7. Також додавайте завдання до самостійних робіт між лекціями. Біля кожного заняття (лекції / практичної роботи) проставляйте порядковий номер. Загальна кількість занять, помножене на 2 має відповідати кількості аудиторних годин (лекції + практики).
  8. В кінці програми приведіть перелік практичних занять, завдань для самостійних робіт та модульного контролю. Також додайте перелік літератури, методичних вказівок і стандартів для даного предмета, щоб завершити створення навчальної програми.