Як написати роботу по дослідницької діяльності


 

Дослідницька дельность, результати якої потрібно оформити відповідно до існуючих стандартів, починається ще в школі. Навіть якщо ви вибрали спеціальність, не передбачає подібну діяльність, під час навчання в інституті вам доведеться писати такого роду праці.Інструкція

  1. Насправді, написання роботи по дослідницької діяльності починається задовго до того, як ви почнете оформляти її в письмовому вигляді. Спочатку виберіть об’єктивну область, об’єкт або предмет вашого наукового та дослідницького інтересу. Потім виберіть і сформулюйте тему роботи, проблему, вирішення якої вона буде присвячена. Тема повинна володіти новизною та актуальністю. Щоб визначити це, вивчіть якомога більше публікацій з даної тематики, особливо ті, які з’явилися в останні кілька років. Сформулюйте цілі та завдання своєї дослідницької роботи.
  2. Складіть робочий план і, слідуючи йому, коректуючи його в міру необхідності, проведіть дослідження з даної теми. Ретельно і детально фіксуйте всі результати, які вдасться отримати в експериментальній частині роботи.
  3. Грамотне оформлення роботи по дослідницької діяльності — найважливіший її етап. Використовуйте при її оформленні ГОСТ 7.32-2001 «Звіт про науково-дослідної роботи». Оформіть титульний лист з назвою навчального закладу, теми дослідження та прізвищем виконавця. На другому аркуші напишіть зміст. Всі сторінки свого наукової праці пронумеруйте.
  4. У вступі сформулюйте тему дослідження, обгрунтуйте актуальність роботи по ній, вкажіть проблему, об’єкт або предмет, який ви досліджували. Перерахуйте використовуються методи, структуру та етапи дослідження, дайте оцінку його практичної значимості.
  5. Основна частина роботи може містити кілька глав. У першій проаналізуйте сучасний стан даної проблеми або об’єкта дослідження на основі аналізу публікацій і теоретично обгрунтуйте тему роботи. У наступних розділах опишіть теорію використовуваної методики дослідження і приведіть опис проведених експериментів з їх результатами. В останньому розділі основної частини проаналізуйте отримані результати, дайте оцінку їх практичної і, якщо є, економічної значущості. Кожну главу закінчуйте висновками.
  6. У висновку сформулюйте підсумковий висновок за результатами своєї роботи і запропонуйте практичні рекомендації щодо їх використання. Відзначте, наскільки вам вдалося домогтися поставлених цілей, і позначте шляхи та перспективи подальшого дослідження проблеми. Завершіть оформлення роботи списком використаної літератури.