Як написати розгорнутий план


 

Будь-який вид цілеспрямованої людської діяльності передбачає планування. План необхідний при написанні статті або книги, при підготовці відповідального заходу, та й перед далекою туристичної поїздкою або відрядженням без плану важко обійтися. Приступаючи до складання плану, постарайтеся врахувати всі деталі і зробити його максимально повним і розгорнутим.Інструкція

  1. Використовуйте при складанні розгорнутого плану інформаційну модель, що іменується пентабазісе СПВЕІ. В основі методу лежить уявлення про те, що вичерпна структура будь-якого об’єктивно існуючого явища (субстрату) складається з просторових, часових, енергетичних та інформаційних характеристик. Вперше такий вид системних описів був використаний при дослідженні психологічних об’єктів і явищ, а згодом метод пентабазіса з успіхом став використовуватися для повного опису найрізноманітніших систем.
  2. Розглянемо планування методом побудови пентабазіса на прикладі підготовки навчального семінару або презентації. Візьміть аркуш паперу і розділіть його на чотири частини горизонтальною і вертикальною лініями. У центрі напишіть назву та тему заходу. Чотири частини поля будуть потрібні для всебічного відображення характеристик об’єкта, що підлягає плануванню.
  3. У лівій верхній частині листа випишіть ті параметри заходи, які можна віднести до просторових характеристиках. Сплануйте місце проведення презентації: фактична адреса, конкретне приміщення. Оцініть приміщення з точки зору його здатності вмістити необхідне число учасників. Передбачте необхідну кількість місць. Чи є біля будівлі місця для паркування автомобілів? Продумайте просторове розміщення інформаційних матеріалів.
  4. В наступній частині таблиці відобразіть тимчасові характеристики презентації: дату проведення, час початку та закінчення заходу, кількість і тривалість пауз. Якщо захід планується на весь день, передбачте час для обідньої перерви.
  5. Третю частину листа відведіть для опису ресурсів, яких потребують захід. Які види енергії вам будуть потрібні? Чи є в приміщенні достатню кількість електричних розеток для підключення апаратури, необхідної для подачі матеріалу? Налагоджено чи освітлення? Які фінансові витрати знадобляться для проведення зустрічі? Тезово відобразіть в плані всі ці питання і відповіді на них.
  6. Останній і найбільш важливий аспект планування — інформаційна складова заходу. Випишіть всі питання, що стосуються інформаційного забезпечення презентації, включаючи рекламні матеріали, демонстраційне обладнання, звукове та музичний супровід. Оцініть потреба в роздаткових матеріалах. Не забудьте продумати питання про інформування учасників, передбачивши приміщення оголошень про зустріч, в тому числі і в засобах масової інформації.
  7. Критично оцініть складений розгорнутий конспект плану і доповніть його при необхідності, а потім викладіть план у вигляді чіткої послідовності дій, виписавши їх на окремому аркуші. Подібна структура плану дозволяє врахувати всі деталі запланованого заходу, не загубивши ніяких важливих і істотних подробиць.