Як написати самоаналіз уроку

Як написати самоаналіз уроку

Одним з важливих професійних навичок вчителя є уміння аналізувати свою педагогічну діяльність. Самоаналіз уроку буде корисним і якісним, якщо вчитель буде дотримуватися певного плану і освітить при цьому наступні питання.

Інструкція

  1. Визначте задум і план проведення уроку. Поясніть, чому ви обрали саме таку структуру класного (чи позакласного) заняття.
  2. Вкажіть місце конкретного уроку в системі занять по даній темі. Пов’язаний він із попередніми і наступними уроками. Чи повною мірою враховані при підготовці програмні вимоги, освітні стандарти. Дайте відповідь на питання: у чому ви бачите специфіку підготовленого вами уроку?
  3. Вкажіть форму навчального заняття і поясніть вибір саме цієї форми. Напишіть про те, які особливості учнів класу враховувалися при підготовці і проведенні уроку.
  4. Вкажіть мети уроку. Окремо розпишіть виховують, розвиваючі та навчальні завдання. Викладіть інформацію про те, які спеціальні знання і компетенції знадобилися при підготовці.
  5. Обгрунтуйте вибір структури і темпу проведення уроку, характер взаємодії вчителя і учнів в ході викладання. Вкажіть методи і засоби, використані на занятті.
  6. Розкажіть про те, яким чином урок сприяє формуванню певних умінь і навичок.
  7. Прослідкуйте і напишіть, як здійснювався зв’язок теоретичної та практичної частини уроку. Як здійснювався контроль за засвоєнням матеріалу. Чи проводилася самостійна робота учнів. Якщо так, то в якій формі.
  8. Відзначте, чи були за підсумком зміни в порівнянні з початковим задумом уроку. Визначте, які саме і чому вони виникли. Як вони вплинули на кінцевий результат.
  9. Проаналізуйте, чи вдалося вирішити на оптимальному рівні конкретні завдання уроку і отримати бажані результати навчання, уникнути навчальної перевантаження учнів, зберегти мотивацію до навчання.
  10. Розкажіть про переваги і причини недоліків проведеного уроку. Зробіть висновки. Пам’ятайте, що самоаналіз уроку формує у вчителя здатності критично і адекватно оцінювати результати своєї діяльності і здійснювати необхідні коректування в роботі.