Як написати самоаналіз заняття

Як написати самоаналіз заняття

Для будь-якого шкільного вчителя чи викладача вузу важливо вміння оцінити свою професійну діяльність. Проведення самоаналізу заняття дозволяє викладачеві виявити недоліки і слабкі місця в подачі навчального матеріалу, а також скоректувати план майбутніх навчальних заходів. При аналізі заняття бажано дотримуватися певної структури та послідовності.

Інструкція

  1. Оцініть, наскільки проведене заняття відповідало навчальним планом, його цілям і завданням. Усвідомте для себе, чим викликані можливі розбіжності в структурі проведеного навчального заходу з тим, що було заплановано. При необхідності внесіть зміни в структуру заняття, наприклад, змінивши послідовність його частин або їх тривалість.
  2. Визначте, наскільки правильно обрано місце проведення заняття. У деяких випадках для якісної подачі навчального матеріалу потрібна наявність наочних посібників або технічних засобів навчання. Чи можна було повніше використовувати ці кошти?
  3. Розгляньте форму проведення заняття. Чим пояснюється вибір такої форми? В ідеальному випадку вона повинна відповідати тематиці заняття та рівня підготовки учнів.
  4. Вкажіть в самоаналізі, наскільки повно в ньому використовувалися ваші спеціальні знання і навики. Якщо аналіз виявив брак будь-яких навичок або знань, визначте шляхи заповнення цих прогалин.
  5. Дайте відповідь на питання, наскільки обгрунтованим є вибір характеру взаємодії викладача і учнів. Чи не перетворюється заняття в монолог викладача, наскільки повно він використовує зворотний зв’язок і уточнюючі питання, що дозволяють визначити, наскільки зрозумілий матеріал заняття?
  6. Оцініть, наскільки манера подачі навчального матеріалу доступна для сприйняття, врахуйте при цьому вікову категорію учнів і рівень їх підготовки.
  7. Запишіть в самоаналізі, як, на вашу думку, в занятті поєднуються теоретична складова і практична його частину. Чи має сенс збільшити час, відведений на практичне оволодіння навичками, що стосуються навчального матеріалу?
  8. Наведіть кілька положень, що описують переваги і недоліки заняття. Зробіть відповідні висновки та внесіть при необхідності зміни в структуру заняття і стиль викладання.