Як написати скаргу на керівника

Як написати скаргу на керівника

Державна інспекція праці — орган, який здійснює державний нагляд за виконанням норм трудового законодавства. Таким чином, громадяни, права яких порушуються роботодавцем, вправі звернутися зі скаргою до комісії по трудових спорах, або відразу в Гострудінспекцію.

Інструкція

  1. Скаргу необхідно писати на ім’я директора Державної інспекції праці. У ній коротко викладіть суть суперечки і, по можливості, перерахуйте статті та пункти статей нормативно-правових актів, які на вашу думку були порушені. Викладати коротко, але повно. Скарга повинна містити всі необхідні дані, які можуть бути підставою проведенням Гострудінспекціей позапланової перевірки в організації вашого роботодавця.

    Наприклад, ви тривалий час не отримували заробітну плату, що є підставою вашого звільнення, але тепер ви не можете отримати розрахунок. По можливості прикладіть до скарги документи, що підтверджують цей факт.
  2. Потім вкажіть період роботи в даній фірмі, наявність або відсутність стягнень, за який період не отримували заробітну плату, дату звільнення, кількість невикористаних відпусток і суму заборгованості підприємства перед вами.
  3. Нижче чітко сформулюйте свої вимоги. Наприклад: «Виходячи з вищевикладеного, прошу вжити заходів до ТОВ» Сфінкс «в особі директора Іванова Івана Івановича і зобов’язати його виплатити мені заборгованість по заробітній платі за період з 1 серпня 2010 року по 1 лютого 2011 року в сумі 50 000 рублів».
  4. Внизу тексту поставте дату, підпис і розшифрування підпису.
  5. Державна інспекція праці розгляне вашу скаргу протягом 30 днів. Цей термін скорочується на 10 днів, якщо підставою скарги є незаконне звільнення працівника, який є членом профспілки. Але є випадки, коли цей строк може бути продовжений на 30 днів, але тоді особа, яка подала скаргу має бути повідомлено про це в письмовій формі.
  6. Гострудінспекція має широкі повноваження, на підставі яких вона має право провести позапланову перевірку в організації з питань дотримання трудового законодавства, винести розпорядження, обов’язкові для виконання, а також звернутися до суду з вимогою про припинення діяльності організації, не усуває порушення.