Як написати скаргу у кримінальній справі

Як написати скаргу у кримінальній справі

Скарга у кримінальній справі — це документ, що складається обвинуваченим (його представником), або іншими особами з метою захисту своїх порушених прав і встановлення істини у справі. Вона подається у письмовій формі у вигляді окремого документа, або заноситься слідчим до протоколу слідчої дії.

Інструкція

  1. Російським законодавством порядок написання скарги по кримінальній справі не регламентується. Згадується лише про те, що особи (обвинувачений, потерпілий, свідок тощо), чиї права порушені діями слідчого, можуть їх оскаржити. Для цього необхідно подати скаргу в письмовій формі керівнику органу, що проводить попередньо розслідування кримінальної справи. У будь-якій випадку можливе звернення зі скаргою до суду.
  2. Написання скарги необхідно починати із заповнення так званої «шапки». У ній вказується посадова чи найменування органу, до якого подається скарга, прізвище, ім’я, по батькові, процесуальне становище особи, яка подає скаргу.
  3. Далі в центрі рядка пишіть слово «скарга». Потім у вільній формі викладаєте саму суть звернення. Тут необхідно вказати які саме були допущені порушення (по можливості зробіть посилання на статті закону), ким вони були допущені, при виробництві яких слідчих заходів. Можна вказати свій вихід з даної ситуації і спосіб відновлення ваших прав.
  4. Потім вкажіть прохання про усунення порушень ваших прав. Після чого підпишіть свою скаргу, поставте поточну дату. Скарга підписується особою, яка його склала. Готову скаргу потрібно здати в канцелярію слідчого органу.

Зверніть увагу

Скарга в кримінальному процесі може бути подана з моменту, коли особі стало відомо про порушення своїх прав.

Корисні поради

У тексті скарги намагайтеся викласти істота звернення простим зрозумілою мовою. Намагайтеся уникати складних речень і двозначних виразів.