Як написати SQL запит

Як написати SQL запит

Запити до реляційних баз даних за допомогою структурованого універсального комп’ютерного мови SQL є визнаним стандартом управління даними в СУБД. Завдяки своїй універсальності мову SQL набув широкого поширення на веб ресурсах всесвітньої мережі інтернет. Створення запитів на SQL засноване на застосуванні декількох основних правил роботи з реляційною базою даних. Написання SQL-запиту допоможе реалізувати завдання по вибірці з таблиць певної інформації, додавання, зміни або видалення рядків в таблиці.

Інструкція

  1. Для отримання з таблиць БД зберігається інформацію складіть запит на вибірку — SELECT. При наявності зв’язків між таблицями дані можна брати за відповідними умовами з будь-яких стовпців пов’язаних таблиць. Всі потрібні стовпці перерахуйте після оператора SELECT. Використовувані в запиті таблиці вкажіть у виразі FROM. У найпростішому вигляді запит на вибірку виводить всі рядки зазначених стовпців заданої таблиці: SELECT col1, col2 FROM my_table.
  2. При необхідності поставте умову для вибірки рядків. Умова задається інструкцією WHERE. Встановіть значення потрібного вам параметра після даної інструкції. Тут також може бути використаний розрахунок функції і операції порівняння. Так, керівництво виду WHERE col1> 3 дозволяє вивести рядки таблиці, в яких значення стовпця col1 більше 3. Для завдання потрібного виразу використовуйте комбінації операторів AND, OR, а також умовні оператори мови SQL.
  3. Для вставки нових рядків у таблицю напишіть запит INSERT. З його допомогою можна вставляти нові дані того ж типу, що і вже існуючі в таблиці. Синтаксис цього оператора дуже простий: INSERT INTO my_table (col1, col2, col3) VALUES (‘new_data1′, ‘new_data2′, ‘new_data3′). Тут оператор VALUES задає значення нового рядка кожному наявному стовпцю таблиці my_table.
  4. Зміна даних в будь-якому рядку таблиці здійснюється за допомогою запиту UPDATE. Причому можна поставити умову відбору WHERE, при якому виконується зміна інформації в базі даних. Визначте дані для зміни і умова виконання вашого запиту. Для цього запишіть рядок виду: UPDATE my_table SET col1 = ‘new_data1′, col3 = ‘new_data3′ WHERE col3 = 10. Запит виконає зміну даних, вказане в інструкції SET, тільки при задоволенні умови у виразі WHERE.
  5. Запит DELETE пишеться для видалення цілої рядки з таблиці даних. Причому рядок видаляється лише при завданні умови виконання WHERE. Запишіть вираз: DELETE FROM my_table WHERE col1 = ‘data1′. При виконанні даного запиту буде видалена рядок таблиці, що містить у стовпці col1 значення data1.

Зверніть увагу

Якщо в запиті DELETE не буде задано умови на видаляються рядки, буде видалена вся таблиця.