Як написати summary


 

Summary (короткий виклад, узагальнення) — це вправа з розвитку писемного мовлення англійською мовою. Написання summary часто є одним з найскладніших завдань для тих, хто вивчає англійську мову.


Вам знадобиться

— стаття англійською мовою;
- Словник.

Інструкція

  1. Дізнайтеся точно, яку саме роботу вам належить написати. Зазвичай при навчанні англійської мови виділяють два види: інформативне і оціночне. Оціночна твір-summary схоже на рецензію до книг, фільмів або телепередач. У цьому завданні необхідно не тільки коротко викласти зміст сюжету, а й дати свою оцінку роботі автора, режисера чи акторів. Цей вид роботи досить складний і вимагає високого рівня володіння мовою, тому такі завдання рідко зустрічаються за межами мовних факультетів. Інформативне summary коротко викладає зміст будь-якої статті, її головний сенс. У методиці навчання іноземним мовам подібний вид роботи іноді називають реферування.
  2. Читайте матеріалом, по якому вам належить написати summary. Якщо ви працюєте зі статтею, вивчіть її вихідні дані. Побіжно прочитайте текст, щоб виявити його основну думку.
  3. Прочитайте статтю вдруге. На цьому етапі читайте вдумливо, розбираючи все мовні звороти і переводячи незнайомі слова. Визначте і випишіть ключові слова і фрази. Ви можете коротко сформулювати суть кожного абзацу тексту і скласти попередній план свого summary.
  4. Попрацюйте над планом. Деякі абзаци статті близькі за змістом можна об’єднати в один пункт. Враховувати треба саме смисловий зміст окремих абзаців, а не їх розмір.
  5. Постарайтеся передати зміст кожного пункту плану одним або двома пропозиціями. Ви можете використовувати готові фрагменти тексту зі статті або спробувати коротко сформулювати думку своїми словами.
  6. Приступайте до написання summary. У вас має вийти короткий переказ статті, що становить приблизно одну чверть від її обсягу. У першому реченні вкажіть назву статті, ім’я автора і вихідні дані. Далі використовуйте підготовлене вами короткий виклад основного змісту тексту.