Як написати тези роботи

Як написати тези роботи

Часто в житті не тільки професійних науковців, а студентів і навіть школярів, виникають ситуації, коли потрібно написати тези наукової роботи, доповіді або виступу. І якщо професіонали з цим завданням справляються досить легко в силу великого досвіду, то в учнів часто виникають труднощі. Пояснюється це тим, що наукові тези за своєю суттю відрізняються від традиційних письмових робіт та їх складання підпорядковується іншими правилами.

Інструкція

  1. Відповідно до прийнятої в сучасній науці трактуванні, теза — це конкретне доказуване твердження або положення. Тезами статті, доповіді чи іншої наукової роботи називають сукупність окремих положень, що знаходяться в логічного взаємозв’язку один з одним. Тому основне завдання тез полягає в тому, щоб розкрити і узагальнити зміст будь-якої більш великої роботи (наукової статті, курсової чи дипломної роботи, дисертації тощо). Як правило, тези готуються для виступу на конференціях або симпозіумах, а також для наукових публікацій.
  2. Якщо вам потрібно написати тези з якої-небудь вже готової роботі іншого автора, поступите таким чином. Уважно прочитайте всю роботу цілком і виділіть в ній основні ідеї. Відмітьте найбільш важливі думки олівцем. Розбийте весь текст на окремі, логічно закінчені шматки.
  3. У кожній з вийшов частин тексту знайдіть головну думку і випишіть її окремо. В результаті у вас повинен вийти конспект, що містить всі основні положення аналізованої роботи. Тепер ще раз прочитайте отриманий конспект і подумайте, як викладені в ньому ідеї можна висловити максимально коротко.
  4. Не забувайте, що тези завжди набагато менше за обсягом будь-якої наукової роботи. Відповідно до існуючих правил вони не повинні перевищувати 2 друкованих аркушів формат А4, набраних 12 кеглем. Перетворіть ваш конспект в більш короткі формулювання, але намагайтеся не втратити при цьому його основних положень. Скорочуйте обсяг за рахунок різноманітної текстової «води», прикладів, ліричних відступів і т.п. Ваші тези повинні бути викладені чітко, ясно і однозначно. Цілком неприпустима двозначність використовуваних формулювань.
  5. Склавши основну частину тез, подбайте про виразному викладі цілей роботи і отриманих висновків. Закінчивши складання тез, ще раз уважно перечитайте свою роботу і перевірте, наскільки логічно взаємопов’язані всі її частини, чи немає серед них протиріч або незв’язаних фрагментів. При необхідності ви можете змінити окремі положення місцями. Головне, щоб у роботі простежувалася чітка структура і логіка викладу. Закінчуватися тези повинні переліком отриманих висновків і результатів дослідження.