Як написати тези виступу на конференції


 

Виступати на науковій конференції в перший раз дуже почесно і в той же час страшно. Дослідження вже позаду, тепер необхідно донести його результати до наукових працівників. Але виступ вийде дуже громіздким, якщо не спиратися на тези, які повинні висвітлювати основні етапи роботи. Як же написати тези доповіді?


Інструкція

  1. Врахуйте, що тези виступу є його друкованим каркасом. Тобто ви будете усно викладати матеріал у науковому співтоваристві протягом 10-15 хвилин на підставі коротко викладених на папері наукових даних.
  2. Всі вони повинні бути підпорядковані головній темі виступи і розкривати основну ідею наукового дослідження за допомогою висновків, зроблених на основі аналізу конкретних прикладів.
  3. Головною метою тез є допомогти учасникам конференції зрозуміти суть вашого експерименту, оцінити достовірність і науковість отриманих результатів.
  4. Всі тези доповідей конференції повинні відповідати на три головних питання: що вивчався (проблема, новизна, актуальність), як проводилося дослідження (методологія, огляд літератури, збір даних) і які результати були отримані (висновки).
  5. Постарайтеся сконструювати текст тез не з фрагментів наукової роботи, а заново описавши дослідження в цілому. Це дозволить слухачам краще зрозуміти логіку всіх міркувань.
  6. Уточніть і вивчіть вимоги до оформлення тез: допустимий обсяг сторінок, шрифт, кегль, відстань полів, можливість включення в текст малюнків, таблиць і схем. Це необхідно для подальшої публікації наукової роботи.
  7. Якщо правилами передбачено використання схем і малюнків, то використовуйте більш прості і витончені. Їх можна застосовувати під час доповіді як роздатковий матеріал.
  8. Краще не цитуйте в тезах першоджерела літератури. А якщо все ж це робите, відокремлюйте цитату лапками, а в дужках вказуйте прізвище автора з ініціалами, рік і номер сторінки видання. Ініціали ставте попереду прізвища.
  9. Згадуючи в тезах прізвище автора і викладаючи його точку зору, в дужках обов’язково вказуйте року, в які друкувалися його видання. Кожну методику супроводжуйте посиланням на автора і рік видання.

Зверніть увагу

Головна запорука хороших тез — це добре виконана наукова робота.

Корисні поради

Всі тези повинні бути логічно взаємопов’язані і підкріплені доказами у вигляді статистичних даних дослідження.