Як написати творчий звіт вчителя


 

Творчий звіт педагога демонструє ступінь його педагогічної майстерності, сприяє виявленню проблем, над якими ще варто попрацювати. Він буває повний, тобто за основними напрямками діяльності вчителя, і тематичний — поглиблене розгляд якогось одного аспекту роботи викладача.Вам знадобиться

— конспекти відкритих уроків;
- Плани заходів;
- Фотографії з заходів;
- Відеоматеріали;
- Комп’ютер;
- Папір;
- Папка;
- Принтер.

Інструкція

  1. Включіть в перший пункт творчого звіту біографічні відомості: вкажіть прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, спеціалізацію, стаж педагогічної діяльності, наявні нагороди та заохочення, результати підвищення кваліфікації.
  2. Далі вкажіть дидактичні та методичні розробки з заявленої теми. Наведіть ваші методичні рекомендації, авторські програми, різні види планування. Додайте розгорнуті конспекти відкритих уроків, сценарії свят, конкурсів тощо Прикладіть до звіту різні фотографії і відеоматеріали з відкритих уроків і конференцій, на яких ви виступали, внутрішньошкільних педрад і т.п.
  3. У наступному параграфі творчого звіту висвітліть теоретичні дослідження, проведені вами в ході досліджуваної проблеми. Виділіть ті основні поняття, концепції та принципи, які відіграють важливу роль у вашій педагогічній діяльності.
  4. Включіть в творчий звіт матеріали по роботі, що стосується оснащення розвиваючого середовища. Вкажіть, які кошти були вами використані в ході реалізації даної проблеми. Розкрийте способи забезпечення умов для розвитку творчої і пізнавальної активності вихованців.
  5. Освітіть організаційні форми роботи з батьками учнів. Наведіть детальний план декількох подібних форм співробітництва, оцініть їх результативність.
  6. Узагальнити досвід роботи, підведіть проміжні підсумки, повідомте, домоглися ви поставлених результатів. Виявити найбільш перспективні напрямки діяльності. Вкажіть, які завдання ви ставите в процесах навчання і виховання в подальшій роботі.
  7. Наведіть результати участі у діяльності педагогічної спільноти всередині школи, в масштабах міста та області. Вкажіть ті проблеми, які ставилися в процесі даної роботи.
  8. Оформляйте творчий звіт у друкованому варіанті, в програмі Word, розміром шрифту 12 кеглів, виділяючи жирним шрифтом заголовки і підзаголовки. Крім основної частини, зробіть титульний лист, оформите зміст і додаток.