Як написати відгук на студента-практиканта


 

Кожен студент під час навчання в середньому-спеціальному або вищому педагогічному навчальному закладі зобов’язаний проходити практику за обраною спеціальністю. Учитель же, у якого він практикується, повинен написати відгук на майбутнього колегу.Вам знадобиться

— Комп’ютер;
- Програма Word;
- Принтер;
- Папір.

Інструкція

 1. Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові студента, вуз або коледж, в якому він навчається, його курс і спеціалізацію, а також базу проходження практики: найменування навчального закладу, клас.
 2. Охарактеризуйте знання сучасних навчальних програм студентом, його вміння працювати з ними.
 3. Оцініть уміння майбутнього фахівця здійснювати на уроці зв’язок теорії з життям, вирішувати виховні завдання, здатність впливати на свідомість, почуття і волю учнів.
 4. Напишіть про уміннях практиканта організовувати роботу дітей, акцентувати їх увагу та активізувати їх розумову діяльність, викликати інтерес до досліджуваного на уроці матеріалу. Приділіть увагу тому, наскільки студент вміє здійснювати індивідуальну роботу з дітьми, попереджати неуспішність і пропуски в знаннях учнів.
 5. Дайте оцінку оволодіння практикантом методикою викладання предмету, що вивчається, методами і прийомами навчання, у тому числі технічними засобами оснащення навчально-виховного процесу та іншої наочністю (робота з таблицями, різні препарати і т.п.)
 6. Детальніше зупиніться на ступеня сформованості умінь організовувати позакласну діяльність з дітьми та культурно-просвітницьку роботу з батьками.
 7. Позначте позитивні сторони і основні проблеми, що виникли в ході педагогічної практики у студента-практиканта.
 8. Висловіть ставлення студента до роботи і ступінь його дисциплінованості.
 9. Поставте оцінку за весь період практики.
 10. Повідомте свої побажання на адресу даного педагогічного закладу, постарайтеся сформулювати їх чітко, лаконічно і досить конкретно.
 11. Поставте особистий підпис. Також у відгуку на студента-практиканта повинен розписатися директор школи і завірити його печаткою даного освітнього закладу.