Як написати відгук про диплом

Як написати відгук про диплом

У процесі захисту дипломної роботи повинні брати участь не тільки студент, його науковий керівник і атестаційна комісія, а й рецензент. Ця людина повинна оцінити диплом, рівень виконання його теоретичної та практичної частин. Для цього рецензент повинен попередньо вивчити текст, підготовлений студентом, і написати на нього рецензію. Як же це зробити правильно?

Вам знадобиться

- Текст рецензованої дипломної роботи.

Інструкція

  1. Отримайте від студента дипломну роботу для рецензування. Це повинен бути остаточний варіант тексту — з титульним листом, змістом і списком літератури.
  2. Вивчіть отриманий вами матеріал. Дипломна робота — це об’ємний текст, зазвичай близько 100 сторінок, і вам необхідно прочитати його повністю. Але для спрощення завдання зверніть основну увагу на введення і висновок. У вступі повинно бути дано обгрунтування вибору теми, а також об’єкт і предмет дослідження. Також зверніть увагу на анонсований план роботи. Він повинен відповідати заявленій темі та розкривати все її необхідні аспекти. У висновку повинні бути присутніми висновки та відповіді на питання, поставлені на початку тексту.
  3. Напишіть текст рецензії. У заголовку вкажіть, чий диплом ви рецензіруете і яка в нього тема. В основному тексті спочатку коротко охарактеризуйте зміст роботи, потім проаналізуйте актуальність і ступінь вивченості теми. У другій частині тесту виберіть гідності роботи, наприклад, велика кількість використаних джерел та літератури, велику кількість проведених дослідів для підтвердження гіпотези, міждисциплінарний підхід — використання для розкриття теми методів з інших областей знання. Також, якщо це відповідає спеціальності, вкажіть на можливість практичного застосування тих чи інших знань і методів, запропонованих студентом.
  4. Третю частину оглядів присвятіть критичних зауважень. Вони можуть стосуватися як форми, так і змісту тексту. У висновку вкажіть, яку оцінку ви вважаєте підходящої для розглянутого диплома.
  5. Також після тексту рецензії ви повинні вказати ваше прізвище, ім’я та по батькові, посада і підпис. Текст рецензії ви повинні будете зачитати на захисті диплома, а до цього один екземпляр потрібно передати в деканат факультету.