Як написати відгук про людину

Як написати відгук про людину

Відгук (або рекомендаційний лист) оформлюється в довільній формі (із виконанням обов’язкових вимог ділового листа) в тих випадках, коли є необхідність охарактеризувати людину з конкретної сторони. Нижче розглянуті кілька прикладів використання цього документа.

Інструкція

 1. Як написати відгук про людину
  Відгук про працівника при проведенні чергової або позачергової атестації, кваліфікаційних випробувань.

  У цьому випадку, відгук повинен містити вичерпні відомості про те, як працівник справлявся зі своїми посадовими обов’язками протягом атестаційного періоду. Обов’язкові атрибути такого документа:

  • ПІБ та повне найменування посади працівника;

  • повне найменування підприємства;

  • перелік основних питань, у вирішенні яких працівник брав участь;

  • оцінка ефективності його роботи;

  • рекомендації.

  Відгук (приклад) готується безпосереднім керівником, підписується начальником (директором) підприємства. З таким відкликанням працівник обов’язково повинен бути ознайомлений до початку атестації або випробувань.
 2. Як написати відгук про людину
  Інший різновид — відгук про виконання конкретного завдання. Наприклад, про проходження стажування перед призначенням на вищу посаду, про стажування молодого спеціаліста. Відкликання оформляється і підписується безпосереднім керівником стажування. Крім основних даних про працівника в ньому мають бути вказані:

  • період стажування, місце її проходження, мета;

  • питання, вивчені працівником в процесі стажування;

  • оцінка якості засвоєння вивченого матеріалу і практичних занять;

  • рекомендації керівника стажування.
 3. Нарешті, відгук — рекомендаційний лист оформляється, як правило, на прохання самого працівника. Воно пишеться у вільному стилі, використовується при пошуку додаткової або іншої постійної роботи. Тут не потрібні такі дані, як наука (є документ про освіту), сімейний стан (дані в автобіографії). Акцент робиться на переліку питань, які вирішував працівник в організації; на якості і моторності їх виконання; на взаєминах в колективі.

  Наявність рекомендаційного листа спрощує процедуру працевлаштування. Потенційному роботодавцю не треба витрачати час на пошуки додаткових відомостей про людину. З іншого боку, позитивні рекомендації дуже допоможуть і шукача, т.к. охарактеризує його як серйозного, ділової людини.