Як написати відгук у дипломній роботі

Як написати відгук у дипломній роботі

Коли вже написана теоретична частина дипломної роботи та проведено необхідне дослідження, а лаборант на кафедрі перевірив і підтвердив відповідність оформлення вимогам, залишається останній ривок перед захистом — отримати відгук свого наукового керівника.

Вам знадобиться

Дипломна робота, аналітичні здібності

Інструкція

 1. Шапка бланка-оглядів повинна містити назву закладу освіти, яке закінчує студент, і факультету.
 2. Нижче слід вказати прізвище, ім’я, по батькові випускника і тему його дипломної роботи.
 3. Відгук являє собою оцінку якісного рівня роботи по трьом великим розділам:

  - Загальна характеристика дипломної роботи.

  - Характер діяльності студента.

  - Апробація результатів дослідження.
 4. Градації оцінки якісного рівня: високий, середній, низький. Навпаки оцінюваного критерію у відповідному рівню стовпці ставиться галочка.
 5. Загальна характеристика дипломної роботи передбачає оцінку наступних критеріїв:

  - Обгрунтування актуальності теми.

  - Логічність і структура викладу матеріалу.

  - Якість огляду і аналізу літератури.

  - Коректність цитувань і посилань на наведені в тексті цитати інших авторів.

  - Коректність і обгрунтованість вибору методів дослідження.

  - Якість емпіричного матеріалу.

  - Ретельність обробки експериментальних даних.

  - Коректність формулювання власних висновків.

  - Відповідність висновків та укладення меті та завданням дипломної роботи.

  - Якість оформлення диплома.
 6. Характер діяльності студента оцінюється за такими параметрами:

  - Самостійність складання плану.

  - Самостійність проведення дослідження.

  - Реалізація рад наукового керівника.

  - Своєчасне виконання завдань кожного етапу підготовки диплома.

  - Рівень здібностей, умінь і навичок проведення наукових досліджень.

  - Активність та ініціативність студента.
 7. Апробація результатів дослідження розкривається через критерії:

  - Кількість наукових конференцій, семінарів, в яких брав участь студент (вказати кількість).

  - Кількість публікацій з теми дослідження.

  - Наявність актів про впровадження (так / ні).
 8. Висновок повинен містити підсумкову оцінку дипломної роботи та згоду (або незгоду) наукового керівника привласнити студенту відповідну спеціальність, а також його підпис і дату написання відгуку.
 9. Відгук на дипломну роботу додається до диплома і здається в письмовому вигляді на спеціальному бланку.

Зверніть увагу

Час на написання відкликання може зайняти у вас декілька годин, якщо студент самостійно працював над дипломною роботою і приніс її перед захистом в перший раз.