Як написати виписку з наказу


 

Наказ — це правовий акт, який видається керівником організації, органу управління для вирішення основних та оперативних завдань його діяльності. В деяких випадках, коли немає необхідності відтворювати весь текст самого наказу, оформляють документ, званий випискою з наказу.


Інструкція

  1. Виконується виписка з наказу наступним чином. Реквізити, які включають в себе найменування організації, місце видання і дату наказу і т.д., оформляйте так само, як і в основному документі, без змін. Дата документа вказується цифровим способом двома варіантами: використовуючи три пари цифр, наприклад, 25.07.10; або з повним написанням року — 25.07.2010.
  2. Замініть назву документа («Наказ» відповідно на «Виписка з наказу»). При цьому вкажіть дату і номер того документа, з якого ви робите виписку. Пам’ятайте про те, що назва «Наказ», «Виписка з наказу» завжди оформляють прописними буквами (через пробіл) нижче найменування організації: в центрі рядка при поздовжньому розташуванні реквізитів, від межі лівого поля — в разі їх кутового розташування.
  3. Відтворіть повністю без змін констатуючу частину документа, включаючи слово «Наказую», яке завжди оформляється великими літерами (без пробілів) на окремому рядку від межі лівого поля і закінчується двокрапкою. Виберіть зі розпорядчої частини наказу Вас зацікавив пункт (може бути один або декілька). При цьому зберігайте незмінною їх порядкову нумерацію.
  4. У виписці з наказу реквізит «Підпис» включає в себе назву посади керівника, який підписав оригінал наказу, і розшифровку самої підпису. Керівник виписки не підписує. У відведеному для цього місці просто зробіть позначку «Підпис» і завірте офіційний папір. На окремому рядку від межі лівого поля внизу документа прописними буквами напишіть слово «Вірно», а нижче вкажіть найменування посади особи, його посвідчує (як правило, секретаря, діловода, спеціаліста відділу кадрів тощо). Отримайте особистий підпис запевняє виписку особи та розшифруйте її, вказавши поруч ініціали та прізвище.