Як написати висновки до дипломної роботи

Як написати висновки до дипломної роботи

Хочете знати, як члени ДАК визначають якість дипломної роботи? Грунтовно читати кожен «талмуд» викладачам зазвичай ніколи — головним предметом їхньої уваги стають введення і висновок. Саме тут в стислому вигляді представлені концепція дослідження та його значимі результати. Якщо вони прописані недбало і неграмотно, говорити про високий рівень дипломної роботи не доводиться. Уміння формулювати чіткі висновки необхідно і при написанні диплома, і при підготовці його презентації під час процедури захисту.

Вам знадобиться

- Комп’ютер;
- Текст дипломної роботи.

Інструкція

  1. Ваша дипломна робота повинна включати не менше двох глав, а кожна глава — не менше двох параграфів. Завершуйте кожен параграф невеликим посередником висновком, вкладаючись у два-три абзаци. В кінці глав формулюйте загальний висновок, резюмують основні тенденції, підходи та визначення, представлені в даній частині дослідження.
  2. Висновки до всієї дипломної роботи даються в розділі «висновок». Обсяг висновку, в середньому, становить від 2 до 4 сторінок. Для студентів гуманітарних спеціальностей буде помилкою вважати, що висновок — це просто якісь загальні слова. Навпаки, висновки дослідження повинні бути сформульовані гранично точно, ясно, лаконічно і відображати головні теоретичні та / або емпіричні результати дослідження.
  3. Один з кращих способів представити висновки у дипломній роботі — їх тезовий виклад по пунктах. Кількість пунктів може варіюватися від трьох до десяти (жорсткого регламенту тут немає). Такий спосіб формулювання висновків дозволить і читачеві, і вам самим «схопити» ключові положення дипломної роботи.
  4. Висновки дипломного твори необхідно співвіднести з заявленими у введенні завданнями і гіпотезами. Вкажіть, чи підтвердилися висунуті вами на початку роботи припущення. Дайте, якщо це необхідно, прогнози щодо досліджуваного явища, позначте подальші перспективи його вивчення. Велику цінність матимуть практичні рекомендації щодо вирішення означеної проблеми.
  5. Пам’ятайте, що висновки повинні мати не формальний, а змістовний характер. Тому не пишіть: «були виявлені різні типи …», «була описана структура …». Краще: «були виділені наступні типи …», «досліджувана структура включає …». В іншому випадку, читач або слухач отримають уявлення лише про напрямки та етапи вашої роботи, але не про конкретні результати.

Зверніть увагу

Висновки до дипломної роботи не передбачають наведення будь-яких прикладів, цитат або зайвої деталізації певного фрагмента дослідження. Все це повинно міститися в основному тексті роботи.

Корисні поради

Уникайте абстрактних, загальних формулювань, слабо співвідносяться з конкретною темою вашого дослідження. Вітається чітка структура викладу висновків.