Як написати висновок для курсової

Як написати висновок для курсової

Висновок, поряд з введенням, найбільш важлива частина курсової роботи. У ньому вказується підсумок всього зробленого дослідження, висновки та пропозиції, перспективи розвитку того чи іншого питання. Вдало написане висновок логічно завершує курсову роботу, робить її цільної і закінченою.

Інструкція

  1. Висновок був із введенням. Якщо у введенні вказується мета і завдання курсової роботи, то у висновку зазначається, чи вдалося досягти зазначеної мети за допомогою намічених методів дослідження.
  2. Якщо в кінці кожного розділу чи розділу ви робили короткий висновок, то скласти висновок не складе особливих труднощів. Просто зберіть висновки воєдино, а також додайте перспективи розвитку досліджуваної проблеми, практичне її застосування. Висновок повинен бути побудовано відповідно до логіки курсової роботи.
  3. Висновок поєднує в собі результати, отримані в ході теоретичного і практичного вивчення поставленої теми. При цьому необхідно озвучити новизну, яку ви можете піднести в ході дослідження. У той же час висновки повинні бути обгрунтовані теоретично чи практично. Якщо у вашій роботі є розділ, присвячений рекомендаціям, то відповідно і у висновку вони повинні бути присутніми.
  4. Таким чином, у висновку курсової роботи мати місце підсумки, які ви підвели для себе. Якщо робота заснована не на точному дослідженні (наприклад, за фізико-математичних дисциплін), а на вивченні літературного твору чи історичної події, то слід вказати у висновку свою власну точку зору. Важливо розкрити своє бачення проблеми, моральні і етичні її аспекти.
  5. Обсяг висновку в курсовій роботі не повинен перевищувати 2-3 сторінок. Висновки мають бути короткими і лаконічними, без зайвих подробиць.