Як написати висновок до реферату


 

Вміння писати якісні реферати значно полегшує життя студента і школяра. Особливу увагу при виконанні роботи потрібно приділити підсумкового висновку, оскільки саме ця частина реферату містить кінцеві результати вашої дослідницької діяльності.


Інструкція

  1. Незалежно від теми кожен реферат має наступну структуру: вступ, основна частина (вона поділяється на глави і пункти) і висновок. Як правило, саме підведення підсумків в останній частині роботи викликає найбільші труднощі.
  2. Щоб справитися з цим швидко і легко, ретельно продумайте предмет і об’єкт дослідження, власне те, про що ви будете писати. Поставте єдину мету роботи і ряд завдань, рішення яких підведе вас до досягнення мети. Пропишіть це у вступі до реферату.
  3. По ходу дослідження робіть чіткі висновки після кожного розділу. Саме вони допоможуть вам підвести кінцевий підсумок всього реферату.
  4. Після того як введення і основна частина написані, перегляньте всі основні моменти і висновки. У висновку ще раз позначте мета роботи і розпишіть всі її підсумки. Не програвайте висновки, зроблені вами в основній частині, дослівно. Перефразуйте текст, доповніть його істотними зауваженнями, які створять загальне уявлення про предмет дослідження. В кінці заключній частині дайте відповідь на питання: чи вдалося досягти мети реферату. Таким чином ви отримаєте остаточний і цілісний аналіз всієї виконаної вами роботи.
  5. Особливої ​​уваги заслуговує технічна сторона оформлення підсумкових висновків. Пишіть лаконічно і чітко, намагайтеся уникати зайвих подробиць. Заключна частина не повинна займати більше 1-2 аркушів друкованого тексту. Всі додатки до роботи, а також список літератури та джерел, розташовуйте після ув’язнення.
  6. Намагайтеся не допускати граматичних помилок і друкарських помилок в тексті ув’язнення. Дуже часто викладачі не читають реферат цілком, а приділяють пильну увагу лише введенню і висновків. Тому погрішності, допущені тільки в одній частині, можуть зіпсувати враження від реферату в цілому.