Як написати висновок про практику

Як написати висновок про практику

Висновок з практики — важливий документ, за яким будуть оцінювати роботу студента його викладачі у вузі. Відображаючи професійні навички та особисті якості, воно показує, наскільки майбутній фахівець готовий до обраної сфери діяльності на даний момент і відображає його перспективи на майбутнє.

Інструкція

  1. Почніть з вказівки точних даних, необхідних для заповнення укладення з практики. Назвіть повне ім’я, прізвище та по батькові студента. Вкажіть точну назву підприємства, комерційної організації, школи, де студент проходив практику. Поставте точний час проходження студентом практики. Напишіть, під чиїм керівництвом проходила практика, залишався чи керівник незмінним.
  2. Опишіть якість виконанням студента своїх професійних обов’язків. Висновок за підсумками практики повинно включати детальний звіт, наскільки підготовка студента відповідала рівню вимог до молодого спеціаліста, чи володів практикант необхідними професійними знаннями і навичками. Чи вміє студент застосовувати теоретичні знання на практиці. Вкажіть, чи прагне практикант удосконалювати свої знання, виправляти помилки, засвоювати і переробляти новий досвід. Відобразіть ступінь самостійності його у своїй роботі. Чи була робота виконана повністю, чи справився студент з усіма поставленими завданнями.
  3. Охарактеризуйте особисті якості практиканта. Як швидко він навчається, чи вміє адаптуватися до нових обставин. Зверніть увагу на такі якості як старанність, працьовитість, пунктуальність, акуратність, активність, ініціативність, мобільність, якщо вони були проявлені. Позначте всі позитивні властивості студента. Наведіть приклад, коли він продемонстрував свої найкращі сторони. Назвіть недоліки, які були помітні у діяльності практиканта. Як часто вони виявлялися, наскільки вплинули на успішність роботи.
  4. Розкажіть про стосунки студента з колективом. Наскільки успішним вийшло співпрацю, чи зумів практикант побудувати коректні професійні відносини з тимчасовими колегами.
  5. Пам’ятайте, що висновок з практики — офіційний документ і має на увазі використання ділового стилю письма. Уникайте надмірно суб’єктивних особистих оцінок. Від того, наскільки вірно ви відобразіть хід студентської практики, залежить підсумкова оцінка за неї.

Зверніть увагу

Уникайте однобічної оцінки діяльності практиканта. Навіть самі відповідальні студенти роблять помилки, але і не дуже вдумливого працівника завжди є за що похвалити.

Корисні поради

Обговоріть ваш звіт за підсумками практики з самим студентом. Дізнатися, згоден він чи ні з оцінкою його роботи.