Як написати висновок у звіті з практики

Як написати висновок у звіті з практики

Висновок у звіті по практиці тісно пов’язане з введенням і проміжними висновками, зробленими протягом роботи. Висновок покликане підвести своєрідний підсумок всієї виробничої практики.

Інструкція

  1. Звіт по практиці — це вид контролю навчально-практичної діяльності студента, що містить вступ, безпосередньо сам звіт і висновок. Останній розділ є особливо важливим показником того, як практикант впорався з теоретичними та практичними завданнями.
  2. Одна з основних завдання звіту по практиці — навчити студента аналізу і самоаналізу виконаної роботи. Висновок — це та частина звіту, яка практично повністю побудована на ваших висновках і результатах.
  3. Щоб написати висновок, поверніться до введення вашого звіту, в якому ви позначили цілі вашої роботи, проміжні завдання і основні теоретичні положення (якщо такі були). У своєму висновку вкажіть, чи досягли ви поставлених цілей. Позначте методи і підходи, які здалися вам найбільш продуктивними для виконання даної роботи.
  4. Перелічіть сучасні наукові тенденції, які виявилися вам корисними у ході проходження практики. У своєму висновку продемонструйте не тільки всебічно знання теоретичного і практичного матеріалу, а й володіння міждисциплінарними зв’язками.
  5. Акцентуйте увагу на новій, актуальною і корисною інформацією, отриманою в процесі роботи.
  6. Перерахуйте всі професійні вміння та навички, які ви придбали під час проходження практики (робота з новими видами документації, оволодіння профільними комп’ютерними програмами, розширення професійного кругозору).
  7. Окрему увагу приділіть виникли в процесі роботи труднощам та шляхам їх подолання. Самі основні причини, що викликають складності — це відсутність досвіду у молодого спеціаліста та значний відрив теоретичних знань від реальної ситуації.
  8. Не допускайте в своєму висновку вільних відступів, викладайте ваші висновки лаконічно, дотримуючись логічну структуру розповіді. Обсяг висновку в звіті з практики на повинен перевищувати двох друкованих аркушів.