Як написати введення в курсовій

Як написати введення в курсовій

Часом написати введення в курсовій роботі буває складніше, ніж підготувати саму роботу. Необхідність самостійно придумати 2-3 сторінки тексту вганяє деяких людей в ступор. Проте написати введення в курсовій роботі не складно, якщо правильно визначити його структуру, і заздалегідь знати, про що писати.

Інструкція

 1. Вступну частину введення починайте з загальних слів, що стосуються існуючого положення справ в тій сфері знань, проблеми якої висвітлює реферат. Вступ має виступати логічним початком розповіді і плавно підводити до думки про те, що обрана тема курсової є актуальною.
 2. Актуальність обраної теми виділяється особливо. Вкажіть необхідність рішень існуючих проблем, до яких ви приходите в курсовій роботі, і позитивні результати, до яких ці рішення можуть привести. Використовуйте шаблонні мовні звороти, наприклад: «Актуальність обраної теми обумовлена ​​тим, що …».
 3. Часто у вимогах до курсової роботи потрібно вказати суб’єкт і об’єкт дослідження. Визначення об’єкта і суб’єкта часто викликає плутанину. Суб’єкт — це той, хто виробляє дію. Об’єкт — той, над ким ця дія проводиться.
 4. Мета написання роботи — наступний етап введення в курсовій. Формулювання цієї частини тексту зазвичай починається словами «Метою даного дослідження є …». Метою курсової роботи найчастіше пишуть:

  • «пошук і визначення ефективних шляхів вдосконалення …»

  • «аналіз і визначення перспектив розвитку …»

  Існують також і інші формулювання, загальний зміст яких зводиться до пошуку можливостей вдосконалення сформованої системи знань у тій чи іншій галузі.
 5. Після визначення мети переходять до завдань дослідження. Використовувана формулювання може бути такою: «Для досягнення поставленої мети нами визначені наступні завдання дослідження». Самі завдання перераховуються нижче нумерованих або маркованих списком. Тут допустима наступний взаємозв’язок. Кожне завдання дослідження відповідає назві окремого підпункту розділу курсової. Таким чином, кількість завдань буде завжди приблизно співпадати із загальною кількістю підпунктів в роботі.
 6. Іноді у введенні в курсовій потрібно вказати методи дослідження, які використовувалися при написанні роботи. Наприклад, порівняльний, аналітичний, монографічний та інші.
 7. На завершення введення вказується кількість малюнків і таблиць, використаних у роботі, кількість джерел зі списку літератури, кількість додатків, а також іноді загальна кількість сторінок дослідження.