Як написати заяву на стандартний вирахування

Як написати заяву на стандартний вирахування

Відповідно до податкового законодавства, фізична особа, яка є резидентом РФ і відраховує податки від отриманого доходу за ставкою 13%, має можливість отримати стандартний податкові відрахування. Відрахування надається самому платнику податків та поширюється на кожного наявного у нього дитини, якщо вони потрапляють під певні критерії, які є підставою для відрахування. Платник податків має право за власним бажанням написати заяву на стандартний відрахування.

Вам знадобиться

- Заява на надання стандартного вирахування платнику податку на самого себе;
- Заява на надання стандартного вирахування платнику податку на дитину (дітей);
- Оригінали, копії документів та довідок, що підтверджують право на отримання вирахування.

Інструкція

  1. Суворої формулювання тексту заяви на стандартний відрахування не існує. Таку заяву пишеться довільно, за формою звичайної заяви: шапка, трактування прохання, додаток, дата і підпис. Приймається заяву, написану від руки або виведене за допомогою принтера. Платник податку, який має кілька джерел виплати доходу, на власний розсуд вибирає податкового агента (організацію, індивідуального підприємця і т.д.), звідки будуть обчислюватися стандартні відрахування.
  2. У шапці заяви на відрахування, працівник звертається до органу, який здійснює бухгалтерський облік або безпосередньо до керівника, в обох випадках із зазначенням найменування установи. Наприклад: «У бухгалтерії ВАТ …» або «Генеральному директору ВАТ …». Також, в шапці заяви, працівник вказує свою посаду, прізвище, ім’я та по батькові. При складній структурі підприємства, слід вказати підрозділ, в якому працює працівник.
  3. Заяви формулюється зазвичай у вигляді прохання. У проханні працівника — надати стандартний податкові відрахування, прописуються підстави, що підтверджують право на таку відрахування, тобто працівник повинен повідомити, до якої категорії платника податків він відноситься. Від цього залежить розмір податкового вирахування. Бажано послатися на статтю і підпункт статті податкового кодексу, відповідно до якої можна визначити категорію працівника і вказати з якого числа-місяця починати надання вирахування. У примітці перераховуються всі документи, що додаються до заяви.
  4. Надання стандартних податкових вирахувань на дитину (або дітей) також здійснюється на підставі написаного працівником заяви. Таку заяву пишеться у формі, як і заяву, написану на відрахування для самого працівника. Відрізняється лише формулювання прохання. У проханні просять надати стандартний податкові відрахування працівникові на дитину (дітей), де перераховуються дитина (діти): прізвище ім’я, по батькові та дата народження. Також прописуються підстави, що підтверджують право дитини (дітей) на відрахування. Наприкінці того чи іншого заяви проставляється дата, підпис і розшифрування підпису платника податків, який бажає отримати відрахування.
  5. Так як обидва батьки-платника податків має право отримувати відрахування на дитину (дітей), то один з батьків може написати заяву за місцем роботи на відмову від стандартного відрахування на користь другого з батьків. А другий батько у свою чергу, пише заяву роботодавця про надання подвійного податкового вирахування з обов’язковим додатком копії (або другого примірника) відмовної заяви. Тоді в проханні трактується в зв’язку з чим, повинен бути оформлений подвійний відрахування. Наприклад: «Прошу надати мені податкове вирахування в подвійному розмірі на дитину (кожну дитину) … у зв’язку з відмовою їх батька … від стандартного податкового відрахування на забезпечення дитини в мою користь». Якщо протягом податкового періоду один з батьків користується вирахуванням на дитину (дітей), то відмовитися від відрахування на користь другого з батьків можна тільки в наступному податковому періоді.

Зверніть увагу

Заява без доданих документів, що підтверджують право на відрахування, є недійсним.

Корисні поради

Доцільніше подавати дві заяви про надання стандартного податкового відрахування: на самого себе (працівника) і на дитину (дітей). Так як обставини, які дають право на отримання стандартного відрахування на дітей можуть змінитися і доведеться подавати нову заяву.