Як написати звіт по кадрам


 

Звіт по кадрам відноситься до документів, що використовуються в статистичній звітності. Він може бути підготовлений як за запитом зовнішньої організації (територіальний орган статистики, податкова інспекція, військкомат), так і за внутрішнім запитом. Цей документ може використовуватися керівництвом вашої організації для обліку та аналізу трудових ресурсів, прийняття кадрових управлінських рішень.Інструкція

  1. Правила написання звіту по кадрам викладаються в запиті зовнішньої або вищестоящої організації До нього додається форма-зразок, відповідно до якої потрібно викласти запитувану інформацію. Як правило, труднощів із заповненням не виникає — це звичайні статистичні відомості про кількість працівників, їх освіту, вік і пр.
  2. Звіти по кадрам для внутрішніх потреб організації можуть бути різними, оскільки на кожному підприємстві свої потреби. Поговоріть з керівництвом вашого підприємства, обговоріть, які відомості про кадровий склад будуть цікаві, і з якою періодичністю їх слід представляти. Розробити та затвердити форми звітності.
  3. Основний звіт повинен включати в себе статистичні відомості про кількість працівників з поділом на тих, хто має вищу або професійно-технічну освіту, з урахуванням віку: до 50 років, від 50 і старше, з них пенсійного віку. Вкажіть загальну чисельність працівників за цими категоріями, скільки з них заміняють свої посади на конкурсній основі, скільки пройшли атестацію, скільки фахівців і керівників визнані не відповідними займаним посадам. Загалом звіті відобразіть скільки працівників підприємства за звітний період навчалися на курсах підвищення кваліфікації, пройшли стажування за кордоном, а також мають наукові ступені та звання.
  4. У звіті по кадрам відобразіть наявну на даний момент потреба у фахівцях з вищою і середньою професійною освітою на початок і кінець звітного періоду. Розбийте загальна кількість вільних вакансій по напрямках діяльності вашого підприємства, щоб звіт був більш наочним.
  5. Розрахуйте в звіті коефіцієнт плинності кадрів, який дорівнює відношенню числа звільнених працівників підприємства до середньооблікової чисельності працівників за цей же період. Є сенс в звіті привести форму, яка відображатиме причини звільнення: за власним бажанням, за прогули або порушення вимог техніки безпеки, через незадоволеність заробітною платою або умовами праці, з природних причин. Коефіцієнт плинності кадрів розрахуйте як загальний, так і приватний, пов’язаний з однією з перерахованих причин.
  6. Зробіть висновки щодо звіту, проаналізуйте роботу з кадрами і стан трудових ресурсів на підприємстві. Запропонуйте заходи щодо поліпшення роботи та вирішення питань потреби в кадрах.