Як написати звіт по виробничій практиці

Як написати звіт по виробничій практиці

Виробнича практика проводиться перед останнім роком навчання у ВНЗ і вважається переддипломної. На її основі студент згодом вибирає тему і пише дипломну роботу. Це говорить про те, що звіт про виробничу практику — важливий документ, що дозволяє провести підготовчу роботу і зібрати економічні, аналітичні та статистичні матеріали, які будуть використані при написанні диплома.

Інструкція

  1. Спільно з керівником практики, призначеним від підприємства, розробити та затвердити календарно-тематичний план виробничої практики. Обговоріть з ним план вашого звіту і проконсультуйтеся з питань, які збираєтеся відобразити в звіті.
  2. У вступі розкажіть про мету проходження практики та завдання, які були поставлені перед вами керівниками від кафедри і від підприємства.
  3. Дайте коротку характеристику підприємству, де ви проходите виробничу практику. Опишіть обсяг і тип виробництва і підприємства, профіль його діяльності, організаційну структуру, технологічні особливості, особливості діяльності та функціонування даного підприємства в конкретних економічних умовах.
  4. Опишіть методи управління підприємством, методики економічного аналізу. Відобразіть розробку і використання нових технологій, а також заходи, що вживаються керівництвом щодо поліпшення діяльності даного підприємства.
  5. Розкажіть про асортимент своєї продукції, періодичності його оновлення. Наведіть найважливіші показники організаційно-технічного рівня виробництва. Опишіть технології та обладнання, що використовуються на ньому. Дайте оцінку спеціалізації, кооперування, ступеня використання проектних потужностей. Розкажіть про взаємодію з постачальниками і замовниками, покупцями, відобразіть наявність прямих домовленостей.
  6. Дайте опис і оцінку організації роботи підприємства, структури облікового апарату, організації системи документообігу. Розкажіть про застосування форм і методів обліку, дії системи внутрішнього контролю. Оцініть зміст і методи статистичної та аналітичної роботи на підприємстві, розкажіть про підрозділ, який нею займається.
  7. Зробіть висновки про виконану роботу. Сброшюруйте звіт, підпишіть його в керівника практики від підприємства, отримаєте його оцінку і не забудьте завірити підпис печаткою підприємства.