Як нараховувати амортизацію в бюджеті


 

Всі бюджетні установи зобов’язані володіти основними засобами для виконання статутних функцій. У зв’язку з цим бюджетний облік даних об’єктів ведеться не тільки з контролю прийому і вибуття, а й по нарахуванню амортизації. Амортизаційні відрахування відображаються на рахунку другого порядку 104 00 000 «Амортизація».Інструкція

  1. Ознайомтеся з інструкцією № 148н, яка затверджена наказом Мінфіну РФ № 148н від 30.12.2008 року. У ній наголошується порядок розрахунку та відображення амортизаційних відрахувань за основними засобами в бюджетному обліку. Також встановлюється ліміт списання, за яким об’єкти основних засобів поділяють на три категорії за методом нарахування амортизації.
  2. Не нараховувати амортизацію для основних засобів, які входять в першу категорію. До них належать об’єкти, вартість яких складає до 3000 рублів, а також ювелірні та дорогоцінні вироби. Списання їх вартості відбувається після передачі основного засобу в експлуатацію, згідно п.43 Інструкції № 148н.
  3. Розрахуйте амортизацію в розмірі 100% від балансової вартості об’єкта основного засобу і нематеріальних активів, чия вартість складає від 3000 до 20000 рублів. При цьому її визначення відбувається при передачі об’єкта в експлуатацію. Порядок відображення в бюджетному обліку вказаний в п.43 і п.49 Інструкції № 148н. При цьому для основних засобів відкривається кредит за рахунком 1104 00 410 «Зменшення вартості основних засобів за рахунок амортизації» і дебет за рахунком 1401 01271 «Витрати на амортизацію».
  4. Використовуйте лінійний спосіб нарахування амортизації для об’єктів основних засобів третьої категорії, чия вартість складає більше 20 000 рублів. При цьому кореспонденція рахунків використовується аналогічна другої категорії, але сума щомісячних відрахувань дорівнюватиме половині річної норми. Нарахування амортизації в цьому випадку відбувається з першого числа наступного місяця за місяцем, в якому об’єкт був прийнятий на облік, тобто відображений на аналітичному рахунку 101 00 000 «Основні засоби» або 102 00 00 «Нематеріальні активи». Дане правило виходить з положення п. 40 Інструкції № 148н.