Як нараховувати пені проводки

Як нараховувати пені проводки

Деякі керівники організацій в процесі роботи використовують позикові кошти. Іноді за договором позики вони повинні виплачувати відсотки за встановленим графіком або в певний час, який зазначено в самому нормативно-правовому документі. Але можливі й такі ситуації, коли сплатити відсотки вчасно немає можливості. У цьому випадку позикодавець має право нараховувати пені. Як же відобразити такі витрати в бухгалтерському обліку?

Вам знадобиться

- Договір позики.

Інструкція

  1. Перш ніж сплачувати пені, пред’явлені вашим позикодавцем, порахуйте їх суму. Для цього знайдіть у договорі позики умова про нарахування пені у разі прострочення сплати відсотків. Як правило, ця умова містить процентне співвідношення, воно може мати таке формулювання: «Позичальник повинен сплатити пені в розмірі 0,3% від несплаченої суми за кожен день прострочення». Тобто ви повинні суму прострочення помножити на 0,3% і на кількість днів прострочення.
  2. Пені, сплачені за договором позики, відображайте у складі витрат у вигляді неустойок за недотримання умов нормативно-правового документа. Ці суми зменшують базу оподаткування при розрахунку податку на прибуток у тому періоді, в якому вони мали місце бути. Враховуйте ці суми останнім числом місяця або в момент погашення заборгованості. Врахуйте, що з пені не сплачується ПДВ.
  3. Суму, сплачену у вигляді неустойки, ви можете відобразити на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», або відкривши до рахунку 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» субрахунок «Пені сплачені». Проведення зробіть наступним чином:

    - Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші витрати» К 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» або 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» субрахунок «Пені сплачені» — нараховані пені за прострочення сплати відсотків за договором позики;

    - Д76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» або 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» субрахунок «Пені сплачені» К51 «Розрахунковий рахунок» або 50 «Каса» — оплачені пені за прострочення відсотків за договором позики.
  4. При цьому не забудьте зробити бухгалтерську довідку з докладним розрахунком. Робіть проводки лише на підставі документів: довідки-розрахунку, договори позики, виписки з розрахункового рахунку, ордера.