Як нараховувати заробітну плату

Як нараховувати заробітну плату

Розмір та умови виплати заробітної плати в обов’язковому порядку закріплюються в трудовому договорі. Відповідно до трудового кодексу, заробітна плата є винагородою за працю. Її розрахунок і своєчасне нарахування входить в обов’язки кожного роботодавця.

Інструкція

  1. Заробітна плата нараховується, відповідно до встановлених тарифів, окладами, відрядними розцінками, відомостями про фактично відпрацьований час або виробленої продукції працівником. Система оплати праці в комерційних організаціях встановлюється на основі документів, які встановлюють форму, розмір та порядок оплати праці. До них відносяться трудові договори, накази про прийом на роботу, штатний розклад, положення про порядок відплати праці.
  2. Крім того, заробітна плата нараховується на підставі документів, що підтверджують виконання працівників встановлених норм виробітку. Це може бути табель обліку робочого часу, листки обліку виробітку, наряди. На суму заробітної плати в кожному місяці можуть впливати й інші фактори, які знаходять відображення у службових записках про зниження премій, наказах про заохочення і т.д.
  3. При нарахуванні заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про те, яка сума йому належить за певний місяць. Скласти розрахунковий листок можна у довільній формі. Його видають працівникам в кінці місяця або на початку наступного, коли відбувається остаточне нарахування заробітної плати. У розрахунковому листку вказуються частини заробітної плати (аванс, премія і т.д.), утримання з неї, а також сума, що підлягає видачі.
  4. Заробітна плата, яка виплачується працівникові, являє собою різницю між нарахованою сумою зарплати і утриманнями з неї. Відповідно до трудового кодексу, винагороду за працю нараховується щомісячно, а виплата його відбувається не менше двох разів на місяць.
  5. Несвоєчасне нарахування заробітної плати тягне за собою виплату компенсації розробки, не залежно від того, з яких причин було допущене прострочення. Нарахування заробітної плати не повинно залежати від обсягу та термінів надходження виручки або наявності коштів у роботодавця. За несвоєчасне нарахування та виплату зарплати фірма несе також адміністративну відповідальність.