Як нарахувати пені

Як нарахувати пені

До пред’явлення вимоги про сплату пені, виставлення рахунку, подачі позову слід нарахувати пені. По суті, розрахунок зводиться до такої формули: А (сума заборгованості) х В (ставка пені у%) х С (кількість днів прострочення).

Інструкція

  1. Визначте суму основної заборгованості. Сума ПДВ включається в цю суму.
  2. Визначте дату початку і закінчення періоду прострочення оплати. Дата початку — це день, наступний за днем, коли має бути виконане зобов’язання. Закінчення періоду — це фактичне виконання, сплата заборгованості.
  3. Визначте ставку, виходячи з якої проводиться нарахування. Якщо умовами договору встановлена ​​процентна ставка неустойки (наприклад, 0,1% від суми заборгованості за день прострочення) або конкретний розмір пені за день прострочення (500 рублів за день), слід керуватися такою угодою. Якщо подібного застереження в договорі немає, керуйтеся нормами цивільного кодексу, тобто нараховувати пені за ставкою рефінансування.
  4. Визначте суму пені за один день прострочення. При розрахунку за ставкою рефінансування, слід пам’ятати, що це ставка річна. Для обчислення пені за один день, в знаменнику вкажіть 360дней.
  5. Визначте загальну суму неустойки. Для цього пені за один день помножте на кількість днів прострочення.

Зверніть увагу

Якщо настала прострочення виконання негрошового зобов’язання, наприклад, прострочення в будівництві, пені нараховуються тільки в разі, коли це встановлено договором, на загальну ціну робіт за договором.

Корисні поради

Якщо договорів кілька, слід зробити розрахунок окремо по кожному, після чого підсумовувати і отримати загальну суму пені.