Як нарахувати премію працівникам


 

На підприємствах працівникам виплачується разом з окладом премія, яка є невід’ємною частиною заробітної плати. Розмір премії встановлюється керівництвом організації та прописується в локальних нормативних актах або колективних договорах. Преміювання працівників затверджується наказом директора і виплачується за розрахунковими відомостями.


Вам знадобиться

— колективний договір або локальний нормативний акт;
- Документи компанії;
- Бланк наказу по кадрам;
- Бланк доповідної записки;
- Розрахункова відомість.

Інструкція

  1. Нарахування окладу працівникові здійснюється за виконання ним трудових обов’язків, прописаних в посадовій інструкції. А премія виплачується за результати, які показав співробітник за місяць. У деяких компаніях розмір преміювання розраховується за виконання, перевиконання плану. Випадки, за які покладається винагороду, прописуються в колективному договорі або локальному нормативному акті організації. Один з документів додається до правил внутрішнього трудового розпорядку, підписується кожним фахівцем підприємства. Тим самим працівники погоджуються з усіма пунктами, вказаними в акті або колективному договорі.
  2. Керівником структурного підрозділу, де оформлений співробітник, пишеться доповідна записка на ім’я генерального директора організації. У ній вказуються персональні дані працівника, розмір премії (відсоток від окладу або фіксована сума), а також результат, досягнутий за місяць, за який фахівця покладається грошову винагороду. Записка розглядається директором, коригується (якщо це необхідно), візується.
  3. На підставі доповідної записки керівника відділу, де працює працівник, директором підприємства видається наказ. Документ складається в довільній формі і є внутрішнім. В розпорядчої частини прописуються персональні дані співробітника, його посаду, розмір премії (відсоток від окладу або сума грошових коштів) відповідно до доповідною запискою керівника служби.
  4. Відповідальність за виконання документа покладається на бухгалтера, що займається розрахунками заробітної плати. Наказ завіряється підписом директора, печаткою організації. Працівник, якому належить премія, знайомиться з документом під розписку. У рядку ознайомлення відповідальною особою, якого призначив директор, ставиться підпис.
  5. Премія видається спеціалісту разом з окладом за розрахункової відомості. Винагорода є невід’ємною частиною заробітної плати, але його сума пишеться окремим рядком.