Як навчити російській мові іноземця

Як навчити російській мові іноземця

Навчання іноземців російській мові — складний, трудомісткий, багатоступінчастий процес, що вимагає широких знань в лінгвістичний і лінгвокультурологічною сферах.

Вам знадобиться

- Іноземець;
- Філологічна освіта;
- Володіння іноземною мовою;
- Великі пізнання в області методики викладання російської мови як іноземної.

Інструкція

 1. Викладання російської мови як іноземної переживає зараз друге народження. Граматичний підхід, який панував довгі десятиліття, поступається комплексного методу викладання. Комплексний підхід більш адаптований на нестандартні мовні ситуації. Іноземець, що навчався даним методом, легко знайде, що відповісти, бо привчений самостійно формулювати свої думки (клішовані фрази в даному підході використовуються мінімально).
 2. Перевага комплексного підходу полягає в тому, що розпізнавання мови в даному випадку відбувається швидше за рахунок того, що людина, тренуючи у великій кількості свій мовний апарат, чує і як би сам відчуває промовлене слово, а отже має більше шансів правильно його перекласти. Також велику роль тут відіграє його власна розмовна практика — можливо, він сам вживає почуті конструкції і легко впізнає їх.
 3. Щоб навчити російській мові іноземця, використовуючи комплексний метод викладання, зверніть увагу на типові складності. У першу чергу, це труднощі в інтерпретації значення слова, викликані багатозначністю і омонімією. Приділяйте цьому аспекту достатню кількість часу, роз’яснює своїм учнями кожен складний випадок.
 4. Існують також труднощі в розпізнаванні слова за звучанням — це наявність слів, що розрізняються лише одним звуком ([сабор] — [паркан]). Іноземець не відразу сприймає цю відмінність на слух.
 5. Найбільші складності у вивчають російську мову виникають в письмовій мові. Іноземцю не відразу вдасться пояснити принцип перевірки ненаголошених голосних у корені слова (в багатьох мовах відсутня дане явище, і учням вкрай складно розпізнавати і перевіряти даний вид орфограмм). Система відмінкових закінчень і її зв’язок з трьома відмінами в російській мові — дуже складний для засвоєння граматичний комплекс.
 6. Іноземцю, що вивчає російську мову, необхідно засвоїти величезну кількість теоретичного і практичного матеріалу. Але якщо ви будете постійно диктувати і стимулювати зазубрювання правил, лексики, синтаксичних конструкцій, то в учня виникнуть труднощі в комунікативній сфері.
 7. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваш учень чудово володів російською мовою, то при навчанні використовуйте наступну схему: «Виявлення закономірності» — «Формулювання правила» — «Поглиблення в теорію» (залежно від рівня навчання можливе застосування наочних посібників).
 8. Приклад:

  Тема: Іменники третьої відміни.

  Етап 1.

  Дано слова: ніч, дочка, мова, січ, дичина, піч …

  Питання: якою частиною мови є наведені слова?

  Відповідь учня: Вони відповідають на питання «хто? Що?» і є іменниками.

  Питання: Якого роду ці іменники?

  Відповідь: Жіночого.

  Питання: На що закінчуються ці іменники?

  Відповідь: На «ь».
 9. Етап 2.

  Отже, іменники третьої відміни — це іменники жіночого роду, що закінчуються на м’який знак.
 10. Етап 3.

  Слід звернути увагу, що м’який знак на кінці пишеться тільки у іменників третьої відміни, а у іменників у множині, Р.п., наприклад, «хмар», «завдань», м’який знак не пишеться.