Як навчитися бухгалтерських проводок

Як навчитися бухгалтерських проводок

Кожен початківець бухгалтер стикається з проблемою складання бухгалтерських проводок. Вони є основою бухгалтерського обліку і відображають всі господарські операції підприємства за звітні періоди. Помилки тут недопустимі, тому необхідно ретельно підійти до вивчення всіх правил і положень.

Інструкція

  1. Придбайте або скачайте з інтернету Єдиний план рахунків та Інструкцію з бухгалтерського обліку, затверджену наказом Мінфіну РФ № 157н від 01.12.2010 року. У цих документах встановлюють основні правила ведення бухгалтерського обліку та використання рахунків. Звіряйтеся постійно з Планом рахунків при складанні бухгалтерських проводок, щоб не допустити помилки або неточності.
  2. Вивчіть такі поняття як активний і пасивний рахунок, кредит і дебет. Зрозумівши їх призначення, ви з легкістю зможете застосовувати їх на практиці при складанні бухгалтерських проводок. Активні рахунки використовуються для характеристики майна з розміщення, наявності і складу. При складанні балансу за формою № 1 вони будуть розташовані в активі. Пасивні рахунки показують джерела формування майна та вносяться в пасив балансу. Кредитом характерно зменшення, а дебету збільшення грошових коштів або майна за активними рахунками, і навпаки для пасиву.
  3. Проаналізуйте господарську операцію, за якою необхідно скласти бухгалтерську проводку. Визначте бухгалтерські рахунки, до яких вона відноситься. Приміром, виплачена заробітна плата на банківські картки працівникам. У цьому випадку беруть участь два рахунки: рахунок 51 «Розрахунковий рахунок», по якому відбувається зменшення, тому ми вказує його в кредит, а також рахунок 70 «Розрахунки з оплати праці», який відображається в дебеті на всю суму виплачене заробітної плати. У цьому випадку немає необхідності здійснювати розбивку по кожному працівнику, так як дана частина буде відображена в підтвердних документах.
  4. Приймайте до обліку всі господарські операції і складайте бухгалтерські проводки тільки при наявності первинної документації. Приміром, у зазначеному вище прикладі цими документами є платіжне доручення та виписка з банку по розрахунковому рахунку.