Як навчитися писати твори з російської мови

Як навчитися писати твори з російської мови

Якщо ви хочете успішно скласти Єдиний державний іспит з російської мови, вам, безсумнівно, потрібно навчитися писати якісні твори. Головні вимоги тут — грамотність, логічність і послідовність викладу.

Інструкція

  1. Виділіть і сформулюйте тему тексту (про що він?) Та її актуальність, значимість для читача. Відобразіть цю інформацію під введени вашого твору.
  2. Приступите до написання основної частини твору. Виділіть проблему, порушену автором у тексті. Прокоментуйте проблему з точки зору автора. Опишіть основну ідею тексту (тобто позицію автора щодо проблеми) у вигляді твердження.
  3. Визначте, чи згодні ви з позицією автора, позначте власну точку зору. Потім приведіть аргументи, які підтверджують вашу згоду або незгоду, їх повинно бути як мінімум 3. Використовуйте ваш власний життєвий досвід, логічні міркування, приклади з літературних творів.
  4. Використовуйте в тексті мовні кліше та оціночні слова. Наприклад: «розділяти точку зору», «визнавати гідності», «не можна залишитися байдужим», «на жаль, змушені заперечити», «слід визнати / відзначити», «не можемо не погодитися», «немає сумнівів в тому, що», «автор відстоює точку зору», «важливо відзначити, що», «узагальнюючи сказане», «дійти висновку / висновку».
  5. Для того, щоб текст вийшов живим і цікавим, використовуйте епітети, метафори, метонімії, уособлення, порівняння, алегорії та інші засоби виразності.
  6. Простежте за тим, щоб текст був логічно збудованим. Для зв’язку пропозицій використовуйте вступні слів (також, таким чином, крім того і т.д.). Розбивайте текст на абзаци. Обов’язково перевірте правопис і розстановку розділових знаків, це не менш важливо, ніж сенс твору.
  7. Висновок логічно завершує текст. У ньому відобразіть короткі висновки, до яких ви прийшли в результаті роботи над текстом і роздуми над проблемою.