Як навчитися розбиратися в людях

Як навчитися розбиратися в людях

Уміння спілкуватися з іншими людьми багато в чому залежить від вашого вміння розбиратися в людях. Ви можете змінювати манеру спілкування і вибирати теми в залежності від характеру і темпераменту свого співрозмовника, тому з вами завжди буде комфортно будь-якій людині. Існують об’єктивно доведені типології темпераменту, характеру, особистості, знання яких допоможе вам у спілкуванні з будь-якою людиною.

Інструкція

  1. Відома класифікація темпераментів, запропонована ще Гіппократом, заснована на переважній вигляді рідини, з тих чотирьох, що течуть у тілі людини: сангвініки, флегматики, холерики і меланхоліки. Ця класифікація була науково підтверджена І. Павловим, знаменитим російським фізіологом. Він підтвердив, сто сангвінічний тип людей має сильний урівноважений, рухливий темперамент; флегматичний — сильний, урівноважений, але інертний. Холериків відрізняє сильний і неврівноважений темперамент, а меланхоліків — слабкий.
  2. Ці властивості темпераменту закладаються не генетичному рівні і практично не піддаються зміні. До жодного такого типу не стосується поняття «поганий» або «добрий». Свої переваги і недоліки має кожен. Якщо темперамент — вроджений, то характер є придбаним властивостей, які формуються під впливом різних соціальних груп — сім’ї, школи, трудових колективів.
  3. Крім того, за твердженням К. Юнга, існують різні вихідні передумови до побудови різних психологічних типологій. Так, наприклад, люди також діляться на екстравертів та інтровертів. Ці два типи втілюють в собі два способи світосприйняття і ставлення до навколишньої дійсності. Екстраверт концентрує увагу на подіях, предметах і людей, які його оточують. Свої рішення він приймає з урахуванням вимог і правил навколишнього його соціуму. Інтроверт живе у своєму суб’єктивному світі і не дуже комфортно почуває себе в соціумі, від взаємодії з ним він втрачає енергію, яку доповнює в самоті.
  4. Юнг також стверджував, що кожна людина, володіючи основними чотирма психологічними функціями: мисленням, відчуванням, відчуттям і інтуїцією, має одну з них як переважаючою. Згідно з Юнгом, у чоловіків переважають мислення і відчуття, у жінок — інтуїція і відчуття.
  5. Знаючи особливості поведінки і сприйняття кожного психологічного типу, ви зможете не тільки розбиратися в людях, а й знайти свій життєвий сенс і вибрати ті справи і життєві шляхи, які відповідають вашій природі.