Як навчитися розуміти картину

Як навчитися розуміти картину

Твердження «Мистецтво треба відчувати, а не розуміти», звичайно, правильно. Однак, крім суб’єктивного сприйняття твору мистецтва, існують і важливі моменти, знаючи які, людина сприймає твір повніше і глибше.

Інструкція

  1. Вивчайте історію образотворчого мистецтва, розвиток і зміну напрямів і стилів у мистецтві. Кожен напрямок має свої характерні риси, спільні для більшості створених в цей час творів.
  2. Вивчіть якомога детальніше давню міфологію — грецьку і римську. Міфологічні персонажі і образи, конкретні сюжети міфів лягли в основу багатьох творів образотворчого мистецтва, і без знання основ міфологічної картини світу важко буде зрозуміти сюжет і ідею такої картини.
  3. Християнська релігія також впливала на протязі багатьох століть на творчість художників. Читайте як мінімум з основними біблійними сюжетами, а також з канонами, які церква наказувала художнику в його роботі (наприклад, спотворення пропорцій обличчя на іконі, відсутність об’єму при зображенні святих).
  4. Щоб зрозуміти суть конкретної картини, почитайте про життя її автора, про виникнення задуму картини і її долю. Звертайте увагу також на період часу, коли творив художник — час завжди накладає свій відбиток на мистецтво.
  5. Вивчайте символіку в образотворчому мистецтві. Символи завжди відігравали велику роль у живописі, будучи зашифрованими ідеями художника, які він хотів передати глядачеві. Деякі символи міняють з часом своє значення, а також залежать від релігії і культури народу, але багато є загальними для всіх культур і епох. Так, наприклад, собака символізує вірність, яблуко — гріхопадіння, череп — смерть, білий колір — непорочність і чистоту, синій колір — духовність. Особливо важливим стає знання символіки при вивченні сюжетних картин і натюрмортів.
  6. Звертайте увагу на деталі: вирази облич зображених людей, обстановку в будинку, предмети, колірне рішення картини. Все це може додати інформації про сенс твору.