Як навчитися складати баланс


 

Бухгалтерський баланс складається для того, щоб зібрати загальні відомості про розміщення, склад та джерела коштів організації. Він являє собою звіт про матеріальне становище підприємства. Щоб навчитися складати баланс, необхідно чітко слідувати основним правилам і положенням його заповнення та розрахунку всіх показників.Інструкція

  1. Використовуйте для складання бухгалтерського балансу уніфіковану форму звітності № 1. Вивчіть правила заповнення рядків, які прописані в розділі 4 ПБУ 4/99. Всі показники звіту повинні бути виражені в тисячах або мільйонах карбованців без використання десяткових знаків. Також пам’ятайте, що для відображення негативного числа використовуються круглі дужки.
  2. Виконайте ряд дій з перевірки повноти та достовірності інформації про активи та пасиви підприємства. Для цього перед складанням бухгалтерського балансу виконується інвентаризація майна і зобов’язань, а також реформація балансу. Якщо будуть виявлені помилки, то проведіть відповідні коригування в первинній документації.
  3. Заповніть актив балансу, яких складається з відомостей про позаоборотних і оборотних активах. При цьому необхідно пам’ятати, що основні засоби, вкладення та нематеріальні активи відбивати необхідно за залишковою вартістю.
  4. Розраховуйте вартість залишків товарів і матеріально-виробничих запасів за вирахуванням резерву, який був створений після проведення інвентаризації. Також із залишку дебіторської заборгованості необхідно відняти резерв по сумнівних боргах.
  5. Внесіть відомості в пасив балансу, в якому відображаються дані по боргах і зобов’язаннях підприємства, а також кредиторська заборгованість і позикові кошти. Дана частина звіту дозволяє визначити суму боргів і можливість їх покриття за рахунок активів.
  6. Перевірте правильність складання балансу. Визначте величину балансу, яка дорівнює сумі рядків 190 і 290. При цьому дана величина повинна повністю збігатися із сумою рядків 490, 590 і 690. Якщо дана рівність дотримується, то баланс складений правильно, в іншому випадку необхідно заново перевірити всі внесені дані з актом інвентаризації.
  7. Пам’ятайте, що всі дані балансу повинні відповідати залишкам за відповідними рахунками бухобліку. У зв’язку з цим в кінці кожного місяця звітного періоду необхідно складати оборотно-сальдові відомості, які дозволяють виявити неточності. Якщо дана звітність заповнена правильно, а в балансі виявлена ​​помилка, то можливо вона полягає в неправильному розрахунку або зазначення чисел.