Як навчитися вирішувати хімічні рівняння

Як навчитися вирішувати хімічні рівняння

Хімічні рівняння — це реакції, які відбуваються при взаємодії речовин, виражені за допомогою спеціальних формул. Саме хімічні рівняння показують експериментаторам, які речовини вступають у взаємодію (реакцію) і які виходять в результаті такої хімічної реакції.

Інструкція

  1. Перш за все, хотілося б сказати — для того щоб вирішити будь-яке хімічне рівняння, важливо знати певні методи, способи і підходи до даного процесу, про що і піде мова нижче.
  2. Для початку важливо знати, що в основі складання абсолютно будь-якого хімічного рівняння лежить закон збереження маси. А також будь-яка хімічна рівняння показує співвідношення кількості речовин, які беруть участь у реакції. Знаючи це, можна приступати до наступних дій.
  3. Вивчіть уважно умову свого завдання. Запишіть коротко умова на лист паперу або у зошит. Складіть рівняння хімічної реакції. Запишіть над складеним рівнянням всі відомі і невідомі величини. Виробляючи такі дії, важливо не просто вказати цифри, але також поставити відповідні одиниці вимірювання для чистих речовин без домішок.
  4. Визначте спочатку вміст чистого речовини при вступі в реакцію речовин, що містять домішки.

    Запишіть відповідні значення величин, знайдених за рівнянням хімічної реакції, під формулами речовин з відомими і невідомими. Складіть пропорцію і вирішіть її. Запишіть відповідь.
  5. Виконайте такі дії, взявши інші речовини. Пам’ятайте, що чим більше часу ви будете приділяти на рішення хімічних рівнянь, тим легше буде для вас цей процес.
  6. При вивченні і вирішенні хімічних рівнянь слід знати і пам’ятати те, що дані рівняння відмінні від інших (математичних). У хімічному рівнянні ні в якому разі не можна міняти місцями праву і ліву частини, так як речовини правій частині — це продукти реакції, а речовини лівої частини — назви реагентів. У разі якщо вами буде проведена перестановка зазначених двох частин, у результаті вийде хімічне рівняння абсолютно іншої реакції.