Як називати спирти


 

Спирти — це органічні сполуки, до складу яких входить одна або кілька функціональних гідроксильних груп, безпосередньо пов’язаних з атомом вуглецю. У першому випадку спирт називають одноатомних, характерний приклад — етанол, з формулою С2Н5ОН. У другому випадку це багатоатомний спирт, наприклад, гліцерин, з формулою СН2ОН — СНОН — СН2ОН.Інструкція

  1. Згідно з правилами Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії (ІЮПАК), назви спиртів даються певним способом. Спочатку напишіть структурну формулу молекули спирту. Потім виберіть найбільш довгий вуглеводень, що входить до складу молекули, в якому і знаходиться функціональна ОН — група.
  2. Нумерація атомів вуглецю в цьому вуглеводні проводиться в такому порядку, щоб атом, з’єднаний з функціональною ОН — групою, мав менший номер, ніж при нумерації з іншого кінця.
  3. Розгляньте кілька характерних прикладів. Ось, наприклад, спирт з емпіричної формулою С3Н7ОН. До його складу крім гідроксил-групи ОН входить залишок від молекули пропану С3Н7, тобто пропив-радикал С3Н7. Назва спирту за правилами ІЮПАК залежить від його структурної формули.
  4. Припустимо, вона така: СН3-СН2-СН2-ОН. У цьому випадку назва складається з основи — вуглеводню, похідним якого є цей спирт, і закінчення — «ол». Спирт повинен називатися пропанол або пропіловий спирт.
  5. Але цей спирт може мати й іншу структурну формулу: СН3-СН (ОН)-СН3. Як тоді його назвати? За правилами ІЮПАК, ви бачите, що гідроксил-група сполучена з другим атомом вуглеводневої ланцюга. Отже, спирт буде називатися пропан-2-ол. Більш звичне, поширене називання ізопропіловий спирт.
  6. А як бути в більш складних випадках? Наприклад, коли до основного вуглеводню приєднані всілякі радикали, причому не тільки вуглеводневі? Ось молекула із структурною формулою: СН3 — СН (ОН) — СН2 — СН (СН3) — СН2 — СН2Br. Як назвати це спирт?
  7. Перш за все пронумеруйте атоми вуглецю в самій довгому ланцюжку, не забувши при цьому, що гідроксил-група повинна бути ближче до початку. Ви побачите, що найдовший вуглеводень в цій молекулі — гексан (С6Н14), до другого атому якого приєднана гідроксил-група ОН, до четвертого — метил-група СН3, а до шостого — іон брому Br. За правилами ІЮПАК, починати треба з самого далекого атома ланцюга, а той атом, до якого приєднана функціональна ОН-група, повинен бути названий останнім. Просуваючись по вуглеводневої ланцюжку, ви отримаєте шукане назва спирту: 6-бром-4-метілгексан-2-ол.